Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på Nasdaq First North Stockholm

Pressmeddelande Stockholm 2017-05-31

Mot bakgrund i frågor som inkommit till Bolaget från intresserade som önskar ytterligare tid för att hinna med att sätta sig in i Bolagets erbjudande, har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med den 2 juni avseende pågående erbjudande om teckning av units.

Om Erbjudandet:

North net connect AB (publ) som installerar, säljer och underhåller lokala mobil- och WiFi-nät,
har pågående teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför
planerad listning på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel). De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för
att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus. Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad där behovet av bra inomhuskommunikation ökar hela tiden och i princip alla fastigheter har behov av egna trådlösa nät. North net connect är först ute med ett komplett fungerande erbjudande till fastighetsägare och industrier och har ambitionen att ta en rejäl andel av denna nya marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kommunikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar
på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra
lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen
under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige
och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna
framöver. Därtill är vårt nya produkterbjudande för flerfamiljshus ett skalbart koncept med stora möjligheter att tas emot väl på marknaden

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår till och med den 2 juni. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.


För ytterligare information
Rolf Norberg, Ordförande; tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 klockan 08:55 (CET).

Teckningsperioden påbörjad för north net connects emission med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

PressmeddelandeStockholm 2017-05-17

North net connect AB (publ), som installerar, säljer och underhåller lokala mobil och WiFi-nät, inleder nu teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför en planerad listning den 26 juni på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel).
De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.


North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus.
Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect AB ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kommunikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna framöver.”        

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår mellan 17 maj – 30 maj. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.

Pressmeddelande som PDF

För ytterligare information Rolf Norberg, Ordförande; 
tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net

Norrvatten väljer Rewicom som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till vattenverket i Görväln

Pressrelease

Norrvatten har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till vattenverket i Görväln.

Görvälnverket producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. När vi nu installerar ny modern teknik för mobilnät och WiFi-nät kommer vi ytterligare att förbättra produktiviteten och kvaliten på dricksvattenproduktionen säger Conny Nylund, IT chef på Norrvatten.

Vi är mycket stolta över att ha blivit valda till leverantör och få leverera våra moderna lokala mobilnät som ger Norrvatten bästa täckning och prestanda för både tal och datakommunikation, säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
www.rewicom.se
08-240 410

Rewicom levererar 4G nät till AstaZeros trafiksäkerhetsanläggning

AstaZero, världens mest avancerade testbana använder Rewicoms kommunikationslösningar

Pressmeddelande, Stockholm, 8 september 2016

Rewicom har byggt den första industrilösningen med 4G (LTE) i Skandinavien. Bolaget förser nu AstaZero med ett 4G-nätverk som är specialbyggt för att hålla en hög säkerhetsnivå med en garanterad full täckning över ett område på två miljoner kvadratmeter.

AstaZeros trafiksäkerhetsanläggning i Borås är den första i sitt slag. Här testas avancerad fordonsteknik i realistiska trafikmiljöer. Bland annat finns här en nästan sex kilometer lång landsväg, gatljus, hållplatser, korsningar och en statsmiljö för att testa autentiska situationer med tät trafik, cyklister och gångtrafikanter. Det finns även ett höghastighetsområde och en flerfilig motorväg.

Många av testen genomförs helt förarlöst vilket ställer höga krav på säkerhet och att hela tiden kunna styra och kommunicera med fordonet från kontrollrum. Med hjälp av ett eget komplett 4G (LTE) nät med mjuk- och hårdvaror, basstationer och högpresterande antenner från Cellmax utefter banan optimeras kommunikation, säkerhet och prestanda för hela anläggningen. Det slutna nät som Rewicom levererat gör det möjligt att kontrollera och styra fordonen över hela testbanan. Nätet gör det även möjligt att utveckla ny teknik och framtida automatiserade system där fordon kan kommunicera med varandra för att undvika kollisioner och olyckor.

Leveransen är nyligen färdigställd och kommer inom kort tas i bruk av AstaZero och deras kunder inom fordonsindustrin som nyttjar anläggningen

AstaZero ägs av Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stöds även av AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

För ytterligare information kontakta

Johan Jobér, CTO+46 73 515 10 00 johan.jober@rewicom.se

Om Rewicom

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.