Trådlös kommunikation
där du behöver den.

Netmore levererar robusta och högkvalitativa lösningar för trådlös kommunikation till kunder med krav på kapacitet, tillgänglighet och tillförlitlighet som inte naturligt uppfylls av traditionell mobil utomhustäckning.

Netmore Group AB erbjuder kommunikationslösningar för fastighetsägare, företag, industrier och offentliga organisationer helt anpassade efter kundens krav och behov.

På så sätt erbjuds operatörsneutrala nät som är verksamhetsanpassade för mobiltelefoni och data samt IT-integration av olika affärsstödsystem. Ett exempel är en fastighetsägare som önskar garantera täckning för alla mobiloperatörer men som också behöver kommunikation för eget och hyresgästernas bruk.

Därmed byggs en kostnadseffektiv lösning utan att operatörerna behöver installera upp till fyra parallella nät i fastigheten.

De lösningar som Netmore erbjuder ger även de publika operatörerna fördel då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder.

De lokala näten förbättrar miljön då energiåtgången är mycket lägre jämfört med energiåtgången för de publika näten då dessa har mycket höga förluster med basstationerna som befinner sig utomhus och ofta långt borta från användaren. En annan positiv effekt är att mobiltelefoner och datamodem kan fungera med högsta prestanda vid låga uteffekter vilket reducerar den exponering av radiovågor som människor utsätts för samtidigt som batteritiden för mobiltelefonerna ökar.

Investor relations

Erik Hallberg, VD

+46 (0)70 658 16 16

Thomas Plate, CFO

+46 (0)768-949 239

Vill du få månadsbrev från vår VD?