Delårsrapport för Netmore Group AB juli-september 2018

 • Utökning av återförsäljarnätet med Electra Sweden AB/RingUp kedjan och Siqure
 • Start för Vinnova projekt inom inomhustäckning och lokala nät i landsbygd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Bolagets bedömning är att ytterligare kapital behöver skjutas till. Planen är ett brygglån initialt, följt av en riktad nyemission under kvartal 1 2019

  Tredje kvartalet 2018

 • Utökning med nya återförsäljare, RingUp kedjan med 60 butiker, säkerhetsbolaget Siqure och Grouptalk
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten slutförd
 • Första beställningen av trådlöst fastighetsnät från Bonava
 • Vinnova-projekt för inomhustäckning samt lokala nät i landsbygd påbörjade
 • Riktad nyemission genomförd under kvartalet.
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,2 Mkr (1,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,0 Mkr (-4,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,9 Mkr (-5,8)

  9 månader 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 3,2 Mkr (7,3)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -13,7 Mkr (-12,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -18,7 Mkr (-16,3)

  Efter kvartalets utgång

 • Tarifflex-patent godkänt i Kina
 • Danska frekvenstillståndet återlämnat till myndigheten

Q3 rapport 2018 – Netmore Group AB (publ)

Netmore får order på IoT simkort från NemSIM i Danmark

Netmore Group AB (publ) får en order på 1 000 IoT-simkort från företaget NemSIM i Danmark. Det här är den första internationella ordern av vårt IoT-simkort.

Den första avropsordern är på 1 000 simkort och planeras ske innan årets slut. Avtalet inkluderar option för ytterligare avrop under de kommande åren, 3 000 simkort 2019 och 10 000 simkort 2020.

”Jag är oerhört glad över att vi nu är på väg ut på den internationella marknaden med vår unika produkt, IoT simkort, som kan anpassas för Internet of things globalt säger, Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore”

Om NemSIM Aps

NemSIM Aps är en avknoppning av Proudwing ApS som är ett 100% danskt företag specialiserat på värdlösningar för både privat och företagande. Proudwing levererar molnlösningar, främst till det danska näringslivet och har många års erfarenhet av att bygga komplicerade system som kräver speciella operativa färdigheter som en kombination av sin kunskap om krävande drift och hosting med ett datacenter, som strategiskt fokuserar på hög prestanda och säkerhet. NemSIM kommer komplettera denna verksamhet genom att etablera sig som en M2M-aktör på den danska marknaden.

Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar.

”Vi tycker givetvis att det är kul att utöka vårt återförsäljarnät med ytterligare en stark partner inom IoT, Internet of Things. Det har tidigare saknats en telekomoperatör som kan ta sig an både de mest krävande IoT-projekten samt de små- och medelstora företagen – som också har ett stort behov av IoT-lösningar med uppkoppling av sina produkter. Våra M2M-sim är början till en mycket förenklad vardag för dessa företag och M2Mbutiken ser spännande möjligheter med att sälja våra tjänster, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Månadsbrev – 15 oktober

Under den senaste månaden har vi genomfört utbildning av RingUp-kedjans butiker vid tre olika tillfällen och de första potentiella kunderna bearbetas nu i samarbete med olika butiker runt om i Sverige.

Inom vår direktförsäljning fortsätter offertarbetet och förhandlingar med större företag och offentliga organisationer.

I oktober beställde Bonava ett lokalt datanät till en av deras fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten kommer att utrustas med det professionella Netmore WiFi och ge hela fastigheten bra och robust Wifi-täckning.

Inom Vinnova-projekten kommer de första installationerna att starta de kommande veckorna och mer detaljerad information kring dessa planeras i kommande månadsbrev.

Den Kinesiska patentmyndigheten meddelade att bolaget har fått Tarifflex patenterat i Kina. Sedan tidigare har vi US Patent och i Europa är patentansökan pågående och just nu pending.

Inom IoT, Internet of Things, och m2m är det stort intresse och ett flertal bolag har begärt offerter och förhandlingar pågår för att nå kontrakt. Framför allt är det Netmore’s unika m2m SIM-kort som efterfrågas.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus.

Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten.

”Det är mycket roligt att få Bonava som kund till våra trådlösa fastighetsnät. I det här fallet skall vi leverera ett nät till en redan byggd fastighet, men kommer ändå att lösa lägenhetsinnehavarnas problem med dåligt WiFi. Optimalt är att inkludera ett trådlöst fastighetsnät redan i projekteringsfasen, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system.

”Vi utvecklar kontinuerligt vårt Tarifflex Abstraction Layer (TALe). Allt fler inser att huvudutmaningen inom såväl automatisering, IoT eller digitalisering blir att få olika system att samverka. Vi ser ökat intresse hos både små- och stora kunder för våra lösningar för närvarande. Eftersom denna marknad är global är det viktigt att utveckla patentportföljen på motsvarande sätt, vilket både öppnar upp för fördjupade diskussioner med globala intressenter samtidigt som risken för intrång minskas”, säger Johan Jobér, VD på Tarifflex Telecom AB.

Månadsbrev – 17 september

Återförsäljaravtalet med RingUp-kedjan blev färdigt i slutet av augusti. RingUp-kedjan har 60 butiker runt om i landet och är starka inom SME-segmentet. Detta gör att vi nu effektivt kommer att kunna nå ut till både SME-kunder via RingUp-kedjan och till storkunder och offentliga organisationer genom vårt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC. Arbetet med att etablera säljprocessen för RingUp-butikerna pågår för fullt samt utbildning i våra produkter.

Utöver ovan nämnda återförsäljare har vi också tecknat återförsäljaravtal med dels GroupTalk som kommer att inkludera våra SIM-kort i deras produkt för kommradio, Push-To -Talk, och säkerhetsbolaget Siqure som behöver lokala nät för att kunna erbjuda kunderna en bra och säker lösning.

Inom projektleveranser har system levererats till Norrvatten samt leveranser av Netmore Connect till ett antal SME-kunder.

Inom direktförsäljning är det ett stort antal offerter ute och dessa följs upp med kundmöten. Nyligen hade vi ett kundmöte med ett stort svenskt industribolag som bjöd in oss att offerera ett lokalt mobilnät till en av deras anläggningar. Företaget har planer på att nyttja lokala mobilnät i samtliga anläggningar som man har men avser först att testa systemet i en av sina anläggningar.

Arbetet inom Vinnova-projekten har också kommit igång och Netmore kommer att erbjuda lokala nätlösningar i projektet. Vid kundmöten i projektet har nya viktiga kontakter tagits som har lett till nya affärsmöjligheter.

Nu när flera viktiga distributions- och försäljningskanaler är på plats ser jag positivt på att bolaget kommer att öka sin försäljning.
Med vänlig hälsning

Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

”Säkerhetsbranschen har idag ett stort behov av m2m lösningar som är robusta och pålitliga. Med Netmore’stillförlitliga och innovativa lokala mobilnät kan kunderna framöver koppla upp alla möjliga enheter i alla miljöer, tryggt, säkert och enkelt, säger Hans Rosander Grundare av SIQURE Scandinavia”.

”Jag är glad att inleda samarbete med SIQURE och leverera våra lokala mobilnät och mobila tjänster som är en unik lösning på de problem som säkerhetsbolagen har, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB. ”

Analys Netmore : Ökat säljfokus inför hösten

Netmore är en ny mobiloperatör som satsar på att skapa riktig bra inomhustäckning till svenska mobilkunder via lokala mobilnät något som lär öka med 5G och IoT. Intäkterna under kvartal 2/2018 blev låga och behöver öka under andra halvåret. Bolaget arbetar nu med att utöka sitt återförsäljarnät för att nå ökad försäljning.

Datatrafiken fortsätter att växa snabbt och bristfällig mobiltäckning finns idag på många platser. Inte minst gäller det modernt byggda isolerade hus, sjukhus, bergrum, industrier och köpcentrum där radiosignaler lätt stängts ute. Netmore är mobiloperatören som erbjuder mobiltäckning dit kunder bäst behöver det, såväl inom- som utomhus. Netmore erbjuder

mobilatjänster som ger kunderna bra inomhustäckning med en liten mobil accesspunkt som placeras hos kunden och roaming med de andra operatörerna när kunden rör sig utanför. De mobila accesspunkterna kopplas upp till bolagets molntjänst som baseras på en AXE-växel och en WiFi-controller. Netmore’s nät harköpts och utvecklats av bolaget. Kunderna använder sedan bolagets SIM-kort. Trafik- och andra återkommande intäkter ger en intressant kalkyl för Netmore, där kapacitet finns för 2 miljoner användare. För industrikunder erbjuder Netmore även integration av kundens IT-system via bolagets patenterade lösning Tarifflex technology. Ett företagskontrakt kan variera från 20 tusen till flera miljoner kronor. Bolaget har den senaste perioden gått från ren system och utrustningsförsäljning till att bli en ny mobiloperatör som erbjuder mobiltjänster som beskrivs ovan.

Netmore har under mitten av 2018 tagit in cirka10 miljoner kronor i en företrädes- och nyemission. Vi räknar med att bolagets verksamhet blir kassaflödespositivt från andra halvåret 2019. Detta förutsätter en snabb intäktstillväxt, där vi har sänkt våra antaganden med 5 miljoner kronor för helåret 2018 och 10 miljoner kronor år 2021. Vårt motiverade DCF-värde för aktien hamnar på 1,6 kronor i bas-scenariot med ett intervall från 0,2 kronor i Bear-scenariot till 6,3 kronor i Bull-scenariot.

 

Se länk nedan till fullständig analys av analysföretaget Jarl Securities (på uppdrag av aktiespararna)

netmore_analys_2018_08

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Netmore Connect – Lansering av ny tjänsteorienterad paketering
• Företrädesemission maj/juni 2018
• Två Vinnova projekt tilldelade
• Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Andra kvartalet 2018

• Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
• Utökning med nya återförsäljare
• Lansering av Netmore Connect och ny tjänsteorienterad paketering
• Leverans av utökningsorder till Norrvatten har slutförts
• Två Vinnova projekt tilldelade om totalt ca 5.6 Mkr
• Företrädesemission påbörjad under maj/juni
• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,0 Mkr (2,8)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,7 Mkr (-5,2)
• Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr (-6,6)

Första halvåret 2018
• Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 2,0 Mkr (6,2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –9,6 Mkr (-7,6)
• Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (-10,4)

Efter kvartalets utgång

• Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete
• Företrädesemissionen avslutad
• Riktad nyemission genomförd

Netmore Group AB (publ.) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

VD – Kommentar

När jag summerar vår resa från ett teknikbolag till mobiloperatör blir det tydligt att vi nu går in i en ny fas. Genom ett antal lyckosamma industriprojekt har vi vunnit förtroende i telekom- Sverige. Vi kan nu genom vårt eget mobilnät som den femte mobiloperatören på marknaden erbjuda mobiltjänster till samtliga marknadssegment, dels genom direktförsäljning men framförallt via återförsäljare.

Intäkterna för andra kvartalet, ca 1 Mkr, hamnade under förväntan. Jag konstaterar att transformering från renodlat teknik- och systemleverantör till mobiloperatör har påverkat säljfokus negativt, vilket slagit på intäkterna.
Inom direktförsäljningen har vi under kvartalet fortsatt med offertarbete, kundmöten och förhandlingar. Vi har vidare fortsatt att utveckla återförsäljarkanalerna och har i skrivande stund uppnått mer än 75 återförsäljare runt om i landet. Under perioden har vi också ingått ett viktigt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC, som är starka inom storkundsegment och offentliga organisationer.

Vår marknadsbedömning är att behovet av våra mobiltjänster och inomhuslösningar är stort och kommer att öka ytterligare över tiden. Det är därför viktigt att bolaget säkerställer en stor och stabil marknadsposition så snart som möjligt.
I maj/juni 2018 inledde bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 9, 8 Mkr före kvittningar och emissionskostnader. Emissionen är en del av den plan som har lagts fram för att nå tillväxtmålen och därmed break-even under första halvåret 2019.

I början av juni 2018 lanserade bolaget Netmore Connect tillsammans med en ny tjänsteorienterad paketering. Netmore Connect kombinerar företagsväxel med mobilabonnemang där kunderna kan få garanterad täckning. Detta är en unik produkt i marknaden. Mobilabonnemangsstrukturen modifierades också för att ge kunderna fler abonnemangsformer att välja bland. Bolaget har också en pågående digital marknadskampanj med bland annat Google Ads.

Netmore deltar även i två Vinnova projekt och beviljades anslag med 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita samt Region Norr- och Västerbotten.

I maj 2018 hölls dels ordinarie bolagsstämma samt en extra bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämman invaldes Thomas Eriksson som ny ledamot, med en bakgrund inom bank och finans. Det beslutades även om namnändring av bolaget till Netmore Group AB. På extrastämman beslutades, förutom att godkänna förslaget om företrädesemission, att ge styrelsen ett bemyndigande avseende framtida emissioner.

Steg för steg implementerar vi bolagets strategiska plan och med nya produktpaketeringen och ett allt starkare återförsäljarnät är jag förhoppningsfull gällande våra tillväxtambitioner kommande månader

Rikard Slunga
Verkställande direktör

Verksamheten under andra kvartalet 2018

Industri
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Få affärer har dock kommit till avslut, men arbetet att få in flera industriorder fortsätter.
Bolaget har under perioden levererat klart systemen till Norrvatten och Käppalaverken och kunden är mycket nöjd med leveranserna. Ny kund under perioden blev Svenska bevakningsgruppen AB som valde Netmore mobiltjänst till samtliga väktare och SCA med ett initialt konsultuppdrag.

Kontor/publika miljöer
Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Arbetet med att nå avslut på många affärer fortsätter nu i kvartal 3. Under perioden har system levererats till Office management och Reijmyre Glasbruk, som valt Netmore Connect till företagskommunikation.

Flerbostadshus
Möten och marknadsföring till fastighetsbolag fortsätter. Netmore beviljades anslag med 5,6 Mkr för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita , Region Norr- och Västerbotten.

Mobila tjänster
Försäljningen av mobila tjänster har nått drygt 500 kunder. I juni 2018 valde Svenska Bevakningsgruppen AB Netmore som leverantör av den mobila kommunikationen för sina väktare.

Återförsäljare
Arbetet med att utöka återförsäljarnätet pågår och under perioden blev avtalet med IP-Only/DGC klart. IP-Only/DGC är en mycket intressant samarbetspartner med många stora konton samt offentliga kunder. Med detta avtal öppnas en effektiv väg för Netmore att nå denna kundgrupp med vårt produkterbjudande. Vidare pågår förhandling med andra återförsäljarkedjor med fokus på SME marknaden. De beräknas bli färdiga under augusti 2018. Samtliga återförsäljare har visat stort intresse att inkludera Netmores produkter med de unika egenskaper som erbjuds, t.ex. mobilabonnemang med garanterad täckning.

Medarbetare
Koncernen hade vid periodens utgång 10 personer anställda.
Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Övrigt
Under perioden har diskussioner avseende försäljning av den danska mobiltelefonilicensen förts med två parter. Bolaget förväntas slutföra de pågående förhandlingarna under augusti 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har företrädesemissionen slutförts. Därutöver har en riktad nyemission om ca 1,8 Mkr till en av bolagets storägare genomförts. Netmore har tecknat avtal om försäljningssamarbete med Electra Sweden AB (där RingUp kedjan ingår), vilket ger tillgång till den viktiga SME marknaden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Intäkter och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 1,0 Mkr under det andra kvartalet 2018 (2,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 Mkr under det andra kvartalet (9,4).

Resultatet (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-5,2)

Lokala nät
Försäljningen av Lokala nät under andra kvartalet uppgick till ca 0,4 Mkr.
SCA, Office Management och Norrvatten står för huvuddelen av försäljningen och intäkterna.

Trafik (abonnemang)
Försäljningen under kvartalet uppgick till drygt 0,1 Mkr och består av fasta abonnemangsintäkter.

Support
Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr

Kassaflöde och finansiell ställning
Per sista juni 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 1,8 Mkr, vilket innebär en utnyttjad checkräkningskredit med 3,2 Mkr. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36 %. Kassaflödet från verksamheten var -3,0 Mkr under andra kvartalet

Moderbolaget
Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –5,7 Mkr (-5,1).

Framtidsutsikter

Framtidsutsikterna är fortsatt goda då behovet av bra inomhustäckning är fortsatt stort inom många marknadssegment och beräknas öka när 5G och Internet of Things växer sig större. För närvarande finns det största behovet inom industrisektorn som har behov av robust och pålitlig kommunikation och inom energieffektiva fastigheter där isolering utestänger radiosignaler från och till de publika mobilnäten.

Bolaget fortsätter implementera sin strategi med direkt försäljning, främst till industrikunder, men också genom uppbyggnad av ett starkt återförsäljarnät. Återförsäljarkanalen kommer ge försäljningen mer kraft mot små- och medelstora företag såväl som mot stora kunder och offentliga organisationer. Under det senaste kvartalet har vi haft ett flertal förhandlingar med större återförsäljarkedjor, som samtliga visat stort intresse att inkludera Netmores produkter i sitt försäljningsutbud. I juni blev avtalet klart med IP-Only/DGC om försäljningssamarbete. Förhandling pågår med ytterligare kedjor som förväntas ge betydande bidrag med affärer och företagskontakter runt om i landet.

Bolagets nya tjänsteorienterade paketering, som ger våra kunder enkla och tydliga tjänster är en viktig del i att stödja ökad försäljning på ett effektivare sätt. Dessa inkluderar Netmore Connect som består av företagsväxel med mobilabonnemang som har garanterad täckning hos kunden, Netmore WiFi och särskilda IoT (m2m) mobilabonnemang.

Försäljning av mobila tjänster och mobilabonnemang som kom igång tidigare i år är en viktig intäktskälla för bolaget när kundstocken växer. Målet för året är att nå 5 000 kunder.

Bolaget gör bedömningen att de säljstödjande åtgärder som implementerats är tillräckliga för att nå önskad försäljningstillväxt.

Övrigt

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Operativa och finansiella risker
Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-08-22

Rikard Slunga Rolf Norberg
Verkställande direktör Styrelseordförande

Hans Benndorf Johan Jobér
Ledamot Ledamot

Thomas Eriksson
Ledamot

Kommande rapporter 2018-2019

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3) 9 november 2018
Bokslutskommuniké jan-dec 2018 19 februari 2019

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,