Netmore Wholesale

Netmore ansvarar för nätet, ni levererar tjänsten

Fria samtal, fria sms och fri data i Netmores nät till ett lågt fast pris. Paketera som ni vill, endast funktionalitet i Netmores nät eller med funktionalitet även i 3s nät. Kör under egen flagg, och låt Netmores stabila nätorganisation sköta tekniken.

Ökade marginaler och unikt erbjudande

Netmore Wholesale är upplägget för dig som vill öka dina marginaler och erbjuda något unikt till er slutkund. Garanterad täckning? Garanterad kapacitet? Fri surf? Allt är möjligt i Netmores nät och alltid till ett fast pris. Ni levererar sedan tjänst i nätet och tar den absoluta majoriteten av intäkterna. Vi står redo att agera 2nd line till er 1st line support.

Hur fungerar det?

Ni får funktionalitet i hela Sverige i 3s nät och givetvis alltid i Netmores nät. Simkorten prioriterar Netmores nät så ju mer era kunder rör sig i vårt upptagningsområde desto högre marginaler får ni. Dessutom får kunden både täcknings och kapacitetsgaranti genom vår tjänst Netmore mobil accesspunkt. Modulärt och skalbart, ekelt att bygga ut efter hand.

Passar perfekt för enterprisekunder, retail, koncerner, it-företag med inriktning på tung mobildata,offentlig sektor, vård och omsorg etc.

Netmore corenät

Genom vårt eget corenät tillhandahåller vi
inter-connect till alla nät, och kan dessutom slussa
trafiken via er om ni föredrar det och har den profilen
mot era kunder.

”Vår säljorganisation sköter kundrelationen för nätet och avtalar direkt med er slutkund. Ni levererar sedan tjänst i nätet och tar den absoluta majoriteten av intäkterna.”

Netmore erbjuder tjänster inom trådlös kommunikation
för att öka ert företags 
produktivitet och effektivitet.

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss

11 + 12 =