Netmore Landsbygd

Få kontroll över mobiltäckningen

Gå ihop som fiberförening, byalag, vägsamfällighet eller sommarstugeområde och ta kontroll över er mobiltäckning. Anslut vår accesspunkt till el och bredband så kan alla inom upptagningsområdet teckna mobilabonnemang med Netmore.

Skapa er egen mobiltäckning

Vi erbjuder en komplett lösning och ett modulärt mobilsystem där våra mobilabonnemangskunder kan gå samman och komplettera mobiltäckning med en gemensam mobil accesspunkt och ge ytterligare flera kvadratkilometer mobiltäckning.

Hur fungerar det?

Ni får fullgod täckning i hela Sverige i 3s nät och kompletterar täckningen där ni behöver det med Netmores egna nät. Lösningen är unik i Sverige och fungerar genom att vi har egen infrastruktur och en prismodell som tillåter byalag/fiberföreningar/samfälligheter/gods/gårdar att ta kontroll över den lokala mobiltäckningen. Allt som behövs är el och bredband.

”Allt som behövs är el och bredband för
att garantera mobiltäckningen.”

Netmore erbjuder tjänster inom trådlös kommunikation
för att öka ert företags 
produktivitet och effektivitet.

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss

7 + 14 =