Systemintegration med Tarifflex®

Vi använder oss av vårt egna patenterade abstraktionslager Tarifflex®. Låt alla era nuvarande systemleverantörer samlas kring ett gemensamt språk och frigör er från dyra påtvingade konsultarvoden som aldrig tar slut.

Konkurrensutsätt varje system individuellt och påskynda lanseringen av ett nytt. Fördelen blir signifikant lägre kostnad, snabbare lansering av nya funktioner och utbytbarhet av olika IT-system. Ta kontroll över era leverantörer och skapa bättre förhandlingsläge. Vi har sett kostnadssänkningar i storleksordningen 1/10.

Traditionell IT-integration med komplexitet
Med Tarifflex abstraktionslager

Behöver du hjälp?

Edward Rassmus, Försäljning
edward.rassmus@netmore.se
+46 (0)73-172 30 08

Vad har du för behov?

Kontakta oss