Månadsbrev – 15 mars 2018

Jag inleder det här månadsbrevet med att hälsa Khaldoon Sahar varmt välkommen till Netmore och vår försäljningsavdelning. Khaldoon började vid Netmore den 1 mars och han har stor säljerfarenhet från Telia där han bland annat varit ansvarig för KAM-team och kundunika telefonilösningar inom företagsmarknaden. Khaldoon är med sin säljerfarenhet och kunskaper inom B2B-marknaden en viktig medarbetare som jag är glad att vi har kunnat rekrytera.


Khaldoon Sahar

Khaldoon Sahar kommenterar, ”Netmore ligger i framkant med lösningar för inomhustäckning på en marknad som har ett stort behov och som kommer att fortsätta växa nu när 5G-teknologin snart introduceras. Behovet av bra inomhustäckning bara ökar. Jag är mycket glad att få vara med om att bygga upp affärerna och försäljningen av lokala mobilnät.”  

Bolaget arbetar med att öka takten i försäljningen och det pågår en stor mängd aktiviteter för att uppnå detta.

Ett exempel är aktiviteten mötesbokningar inom direktförsäljning. För detta har Netmore engagerat bolaget Talkwise i Malmö för uppringande mötesbokningar. Aktiviteten i försäljningsprocessen håller på att trimmas in avseende de kriterier vi använder för att välja ut bolag som kontaktas men så här långt har verksamheten fokuserat på större bolag och resulterat i ett antal intressanta möten med bolag och organisationer som leder vidare mot offerter och slutligen order. Nedan beskriver jag några exempel som mötesbokningarna har genererat;

  • En stor industrikoncern i södra Småland som har en rad problem med både mobiltäckning och data. Som de flesta andra hade kunden försökt att med hjälp av en repeateranläggning förstärka signalen i sina lokaler utifrån men på grund av redan dålig kapacitet i de publika näten hade kunden fått stänga ner sin repeateranläggning efter att en av de stora operatörerna hade påpekat att den sänkte deras täckning på orten. ”Lösningen” på detta hade då varit ett försökt med Skype Business som inte heller hade fungerat bra då både mobiliteten i lokalerna var begränsad pga problematiken med att röra sig mellan WiFi-accesspunkter och bibehålla samtal, och integreringen mot företagets växel. Vidare var dect-systemet gammalt och bristfälligt. Även datauppkopplingen med WiFi för truckar var en utmaning då man emellanåt kör utanför lagerlokaler och mellan sina egna byggnader varpå man tappar anslutning. Vårt lösningsförslag är givetvis ett lokalt mobilnät. Ett gemensamt system som löser alla ovan nämnda problem. Data för driftkritiska terminaler (truckar/handscanners osv) över mobilnätet och samtal internt såväl som externt via det egna mobilnätet fullt integrerat mot företagets telefonväxel. De anställda som behöver röra sig utanför lokalerna har sim-kort som även fungerar i de publika näten vilket då ersätter deras vanliga mobilabonnemang. Fördelen för kunden blir enorm. Billigare, bättre täckning och mer kontroll.
  • Ett stort företag inom detaljhandel med butiker och logistikanläggningar runt om i Sverige. Netmore kommer att träffa bolaget de närmaste veckorna men kunden beskriver sina problem som består av dålig täckning, störningar, brist på kapacitet mm.
  • En stor industri i Sundsvall som har stora utmaningar med utomhus WiFi i en logistikmiljö med höga krav på mobilitet. Netmores förslag till lösning är ett lokalt 4G mobilnät för data som ger en säker och robust kommunikation i en industriellmiljö.
  • I början av mars månad fick Netmore order på ett lokalt nät för data (WiFi-nät) från Akademikerförbundet SSR till deras 5-vånings kontorshus på Kungsholmen i Stockholm. Leverans av nätet har påbörjats och beräknas bli färdigt de kommande veckorna.

Uppbyggnaden av vårt återförsäljarnät fortsätter också och ger oss allt fler affärer även om dessa för närvarande är mindre beställningar, t.ex. repeaterlösningar och mindre lokala nät. Därför jobbar vi med att besöka och bearbeta valda återförsäljare med utbildning och motivera våra partners att fokusera försäljningen till lokala mobilnät. Det pågår även förhandlingar med en del större kedjor som vi hoppas att ha avtal med de närmaste veckorna.

De senaste månaderna har vi markant ökat antal offerter som bolaget skickar ut och vi förväntar oss att se en positiv och stadig ökning av order som resultat av de olika åtgärder som genomförs inom försäljningsavdelningen.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 30 08
edward.rassmus@netmore.se

Månadsbrev – 15 februari 2018

Det här numret av månadsbrevet berättar om våra marknadsaktiviteter med mässor och utställningar.

Under hösten utarbetade vår nya säljchef, Edward Rassmus, en säljplan som är koordinerad med en marknadsföringsplan där en del är mässor och utställningar. De två första mässorna som Netmore har deltagit i är dels BRF-mässan, som gick av stapeln 17–18 november 2017, som är riktad till fastighetsbranschen och flerbostadshus samt mässan Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa, 23–24 januari i år, som är riktad till vårdsektorn. Båda mässorna riktar sig till kunder inom två viktiga marknadssegment där vi levererar en stor kundnytta. Bolaget fick bra möjlighet att presentera oss och fick en mängd kontakter med potentiella kunder som kontaktas och bearbetas nu efter mässorna.

BRF-mässan

Vi presenterade våra produkter och lösningar för fastighetsbolag och BRF-marknaden. Mest intresse visade besökare för vårt nya avancerade trådlösa fastighetsnät som med olika moduler ger en BRF exakt de som man behöver. Lösning för dålig mobiltäckning kan flexibelt byggas för en operatör, flera operatörer eller med ett lokalt mobilnät från Netmore. För data används WiFi-nät som byggs med bra radioplanering för hela fastigheten så att systemet klarar alla boende och alla användningsområden som de har, t.ex. 4K TV-streaming, skrivare, SONOS-ljudanläggning och mycket annat. Ett flerbostadshus är en utmanande miljö med mycket höga krav på kapacitet och god täckning som ställer höga krav som vi på Netmore kan leverera. Några ytterligare exempel på unika WiFi-funktioner som vi visade,

  • Boende får access till sitt lägenhetsnät i hela bygganden, t.ex. i tvättstugan eller andra allmänna utrymmen.
  • Fastighetsskötare ges en särskild access till fastighetsnätet och internet.
  • Gäster erbjuds ett särskilt gästkonto.
  • Systemet klarar mycket hög kapacitet tack vare avancerade WiFi-produkter från Ericsson och Netmore radioplanering och detta ger täckning överallt och med kapacitet för t.ex. flera samtidiga 4K TV streams.
  • Det trådlösa fastighetsnätet kan som tillval erbjudas med porttelefonfunktion som använder Netmore WiFi-calling-app som har en särskild funktion för att bli uppringd från porttelefonen och att kunna öppna dörren för t.ex. en gäst.

Ett flertal kontakter knöts på mässan och flera offerter har lämnats. Vi har dock noterat att det är en lång försäljningsprocess inom det här marknadssegmentet med långa beslutsprocesser vilket gör att en viss grad av uthållighet krävs. Intresset för trådlöst fastighetsnät på mässan var stort och det var ett bra tillfälle att marknadsföra våra produkter och lösningar.

Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa

Inom vårdsektorn, och då framförallt äldrevård och primärvård lämpar sig ett lokalt mobilnät synnerligen väl. I Holland har konceptet med eget mobilnät framgångsrikt implementerats på flertalet sjukhus, bland annat Utrecht universitetssjukhus med drygt 1 000 sängplatser och över 11 000 anställda. Optimal mobilitet, garanterad täckning, garanterad kapacitet, roaming utanför sjukhusets egna nät, standardterminaler och större app utbud och standard användarbeteende är några av fördelarna jämfört med Dect eller annan ip-baserad teknik. Larm kopplas med fördel till sms för optimal pålitlighet. Samma gäller för äldreboenden där vi i Sverige ser ett ständigt nybyggande av boende som med den Svenska byggnormen alla drabbas av dålig inomhustäckning pga. energisparglas och prefab material. Larmtjänster för denna typ av verksamhet är perfekt att koppla till ett lokalt GSM-nät istället för WiFi där personalen dessutom kan ringa med samma nät. Samtliga av dessa fördelar presenterades för mässans besökare och vi bearbetar leads samt offerter.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 3008
edward.rassmus@netmore.se

Månadsbrev – 15 januari 2018

Netmore börjar nu publicera månatliga nyhetsbrev med start i januari 2018. Fortsättningsvis planeras nyhetsbreven att publiceras omkring den 15e varje månad och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmore.se. Nyhetsbreven skall ses som ett komplement och fördjupning av den obligatoriska information bolaget utger i form av pressreleaser avseende all betydande ekonomisk information. Nyhetsbreven kommer inte att innehålla denna senare typ av information.

Under hösten 2017 har bolaget allt mer fokuserat på försäljning och marknadsföring och det arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2018. I september 2017 rekryterades Edward Rassmus som ny försäljningschef och under hans ledning har bolaget tagit fram en ny försäljningplan som omfattar hur de olika marknadsegmenten prioriteras, marknadsbudskap per segment, ökning av kundkontakter och antal offerter, ytterligare säljare är på väg att anställas, telemarketing kommer att startas nu i januari, fortsatt utökning av återförsäljare, marknadsföring i utvalda tidningar och deltagande i mässor samt lansering av nytt varumärke, netmore, som bättre passar bolaget och stärker budskapet runt våra produkter & tjänster.

Det nya varumärket netmore lanserades den 10 januari 2018 tillsammans med en helt ny hemsida och nya mobilabonnemang. Med de nya mobilabonnemangen erbjuder netmore nu kompletta lösningar genom att kombinera lokala nät och mobilabonnemang anpassade till lokala nät. Notera dock att bolagsnamnet är fortfarande north net connect AB.

Bolagets försäljning fortsätter att vara stark inom industrisegmentet följt av kontor & företag. Bland annat Norrvatten har gett bolaget ett flertal utökningsordrar och nya industrikunder har tillkommit som t.ex. LRF samarbetet där lantbruk nu kan kopplas upp med lokala nät. Segmentet flerbostadshus och fastighetsbolag visar stort intresse för bolagets produkter & tjänster men det tar längre tid för kunderna att komma till ett köpbeslut. Det här segmentet visar också för närvarande den svagaste försäljningen. Då fastighetsmarknaden har en mycket stor potential fortsätter marknadsföringsarbetet trots detta för att få igång en ordentlig försäljning inom segmentet.

Under hösten har bolaget implementerat ett nytt billing system med funktioner som klarar att fakturera kunder för både lokala nät, supporttjänster samt abonnemang och trafik. I övrigt är alla tekniska system implementerade och i drift.
För att läsa netmore nyhetsbrev, gå in på
www.netmore.se

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se