Netmore Groups valberedning för 2019 fastställd

Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2019 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna samt Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte hölls den 11 december och valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman, som planeras till den 9 maj 2019

 

 

 

Netmore får beställning på ny Tarifflex-funktionalitet av Norrvatten och Käppalaförbundet

Netmore får uppdraget att utveckla säkerhet och larmfunktion genom nyttjande av Tarifflex patentsökta abstraktionslager och det lokala kommunikationsnätet och positionering. Bland annat skall SMS-information kunna skickas till personal och besökare i anläggningarna vid larm. 

Tekniken från dotterbolaget Tarifflex möjliggör nya funktioner genom integration av informationskällor och IT-system.

 

Månadsbrev – 15 november

Det här månadsbrevet beskriver de pågående Vinnova/RISE projekten som Netmore deltar i.

Det första projektet heter “Bättre trådlös täckning inomhus” och är egentligen en fortsättning av tidigare projekt och som nu pågår med del 3 som studerar trådlösa fastighetsnät med koppling till affärsmodellen för fastighetsägare. De företag som deltar i projektet förutom Netmore är, RISE, SABO, Hyresgästföreningen, JM, Atella, Varbergs bostad, Förbo, Stockholm Kooperativa Bostadsförening, Ericsson och nWise.


Energieffektivt flerbostadshus

Dålig inomhustäckning har kommit att bli ett allt större problem i samhället då vi idag bygger energieffektiva hus som stänger ute radiosignaler från mobilnäten. Ofta ser man idag boende och nyttjare av dessa hus som har fönster och dörrar öppna för att släppa in radiosignaler för att kunna ringa inomhus. Samtidigt släpper man ut värmen och förstör naturligtvis alla ambitioner om att vara energieffektiv. Tidigare projektfaser i RISE har visat att de trådlösa fastighetsnäten som Netmore säljer är den enda lösningen som fungerar för att få en riktigt bra fungerande lösning i energieffektiva hus. Det krävs nämligen att radioantenner placeras inomhus och närmare användaren för att säkerställa täckning och kvalité. I projektets del 3 som nu pågår kommer fokus att vara kritiska och krävande tjänster som röstsamtal, nödsamtal, eHälsa, vård-i-hemmet och omsorg när de används i ett bra trådlöst nät. Sedan kommer projektet även att studera affärsmodellen för en fastighet kopplad till att inkludera ett trådlöst fastighetsnät som en del av fastigheten, precis som man gör med t.ex. värme, ventilation, access, mm. Netmore levererar de tekniska lösningarna till projektet.

Det andra Vinnova/RISE projektet heter “Full täckning” och studerar och implementerar olika tekniska lösningar för att säkerställa bättre kommunikation i Sveriges landsbygd. Netmore deltar i projektet och levererar tekniska lösningar. Ett spännande exempel är byn Siksjönäs som ligger norr om Vilhelmina i Västerbotten. Byn har dålig eller ingen mobiltäckning men man har idag bredband via en radiolänk. För att säkerställa bra mobiltäckning installerar Netmore ett lokalt mobilnät som ansluts till bredbandsförbindelsen (via radiolänk). Med den lösningen kommer byn till slut att få perfekt mobiltäckning.


Masten med radiolänk som ger byn bredband och som används för att koppla upp Netmore’s lokala mobilnät.

Det här visar på ännu ett användningsområde för lokala mobilnät där t.ex. en byaförening som har dålig täckning kan gå ihop och bygga sitt eget nät med bra mobiltäckning. De företag och organisationer som deltar i projektet förutom Netmore är, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, LRF, Visita, Akademi Norr, Ericsson, Swedish Laplan Visitors Board, Iteam, Arctos Labs, Lennox, Lunds Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

För oss på Netmore är dessa projekt värdefulla då vi på ett effektivt sätt kan marknadsföra och demonstrera våra tjänster och trådlösa nät till både företag och andra organisationer.

Med vänlig hälsning

Rikard Slunga 
VD

Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore får order på IoT simkort från NemSIM i Danmark

Netmore Group AB (publ) får en order på 1 000 IoT-simkort från företaget NemSIM i Danmark. Det här är den första internationella ordern av vårt IoT-simkort.

Den första avropsordern är på 1 000 simkort och planeras ske innan årets slut. Avtalet inkluderar option för ytterligare avrop under de kommande åren, 3 000 simkort 2019 och 10 000 simkort 2020.

”Jag är oerhört glad över att vi nu är på väg ut på den internationella marknaden med vår unika produkt, IoT simkort, som kan anpassas för Internet of things globalt säger, Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore”

Om NemSIM Aps

NemSIM Aps är en avknoppning av Proudwing ApS som är ett 100% danskt företag specialiserat på värdlösningar för både privat och företagande. Proudwing levererar molnlösningar, främst till det danska näringslivet och har många års erfarenhet av att bygga komplicerade system som kräver speciella operativa färdigheter som en kombination av sin kunskap om krävande drift och hosting med ett datacenter, som strategiskt fokuserar på hög prestanda och säkerhet. NemSIM kommer komplettera denna verksamhet genom att etablera sig som en M2M-aktör på den danska marknaden.

Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar.

”Vi tycker givetvis att det är kul att utöka vårt återförsäljarnät med ytterligare en stark partner inom IoT, Internet of Things. Det har tidigare saknats en telekomoperatör som kan ta sig an både de mest krävande IoT-projekten samt de små- och medelstora företagen – som också har ett stort behov av IoT-lösningar med uppkoppling av sina produkter. Våra M2M-sim är början till en mycket förenklad vardag för dessa företag och M2Mbutiken ser spännande möjligheter med att sälja våra tjänster, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Månadsbrev – 15 oktober

Under den senaste månaden har vi genomfört utbildning av RingUp-kedjans butiker vid tre olika tillfällen och de första potentiella kunderna bearbetas nu i samarbete med olika butiker runt om i Sverige.

Inom vår direktförsäljning fortsätter offertarbetet och förhandlingar med större företag och offentliga organisationer.

I oktober beställde Bonava ett lokalt datanät till en av deras fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten kommer att utrustas med det professionella Netmore WiFi och ge hela fastigheten bra och robust Wifi-täckning.

Inom Vinnova-projekten kommer de första installationerna att starta de kommande veckorna och mer detaljerad information kring dessa planeras i kommande månadsbrev.

Den Kinesiska patentmyndigheten meddelade att bolaget har fått Tarifflex patenterat i Kina. Sedan tidigare har vi US Patent och i Europa är patentansökan pågående och just nu pending.

Inom IoT, Internet of Things, och m2m är det stort intresse och ett flertal bolag har begärt offerter och förhandlingar pågår för att nå kontrakt. Framför allt är det Netmore’s unika m2m SIM-kort som efterfrågas.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus.

Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten.

”Det är mycket roligt att få Bonava som kund till våra trådlösa fastighetsnät. I det här fallet skall vi leverera ett nät till en redan byggd fastighet, men kommer ändå att lösa lägenhetsinnehavarnas problem med dåligt WiFi. Optimalt är att inkludera ett trådlöst fastighetsnät redan i projekteringsfasen, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system.

”Vi utvecklar kontinuerligt vårt Tarifflex Abstraction Layer (TALe). Allt fler inser att huvudutmaningen inom såväl automatisering, IoT eller digitalisering blir att få olika system att samverka. Vi ser ökat intresse hos både små- och stora kunder för våra lösningar för närvarande. Eftersom denna marknad är global är det viktigt att utveckla patentportföljen på motsvarande sätt, vilket både öppnar upp för fördjupade diskussioner med globala intressenter samtidigt som risken för intrång minskas”, säger Johan Jobér, VD på Tarifflex Telecom AB.

Månadsbrev – 17 september

Återförsäljaravtalet med RingUp-kedjan blev färdigt i slutet av augusti. RingUp-kedjan har 60 butiker runt om i landet och är starka inom SME-segmentet. Detta gör att vi nu effektivt kommer att kunna nå ut till både SME-kunder via RingUp-kedjan och till storkunder och offentliga organisationer genom vårt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC. Arbetet med att etablera säljprocessen för RingUp-butikerna pågår för fullt samt utbildning i våra produkter.

Utöver ovan nämnda återförsäljare har vi också tecknat återförsäljaravtal med dels GroupTalk som kommer att inkludera våra SIM-kort i deras produkt för kommradio, Push-To -Talk, och säkerhetsbolaget Siqure som behöver lokala nät för att kunna erbjuda kunderna en bra och säker lösning.

Inom projektleveranser har system levererats till Norrvatten samt leveranser av Netmore Connect till ett antal SME-kunder.

Inom direktförsäljning är det ett stort antal offerter ute och dessa följs upp med kundmöten. Nyligen hade vi ett kundmöte med ett stort svenskt industribolag som bjöd in oss att offerera ett lokalt mobilnät till en av deras anläggningar. Företaget har planer på att nyttja lokala mobilnät i samtliga anläggningar som man har men avser först att testa systemet i en av sina anläggningar.

Arbetet inom Vinnova-projekten har också kommit igång och Netmore kommer att erbjuda lokala nätlösningar i projektet. Vid kundmöten i projektet har nya viktiga kontakter tagits som har lett till nya affärsmöjligheter.

Nu när flera viktiga distributions- och försäljningskanaler är på plats ser jag positivt på att bolaget kommer att öka sin försäljning.
Med vänlig hälsning

Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

”Säkerhetsbranschen har idag ett stort behov av m2m lösningar som är robusta och pålitliga. Med Netmore’stillförlitliga och innovativa lokala mobilnät kan kunderna framöver koppla upp alla möjliga enheter i alla miljöer, tryggt, säkert och enkelt, säger Hans Rosander Grundare av SIQURE Scandinavia”.

”Jag är glad att inleda samarbete med SIQURE och leverera våra lokala mobilnät och mobila tjänster som är en unik lösning på de problem som säkerhetsbolagen har, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB. ”