Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system.

”Vi utvecklar kontinuerligt vårt Tarifflex Abstraction Layer (TALe). Allt fler inser att huvudutmaningen inom såväl automatisering, IoT eller digitalisering blir att få olika system att samverka. Vi ser ökat intresse hos både små- och stora kunder för våra lösningar för närvarande. Eftersom denna marknad är global är det viktigt att utveckla patentportföljen på motsvarande sätt, vilket både öppnar upp för fördjupade diskussioner med globala intressenter samtidigt som risken för intrång minskas”, säger Johan Jobér, VD på Tarifflex Telecom AB.

Månadsbrev – 17 september

Återförsäljaravtalet med RingUp-kedjan blev färdigt i slutet av augusti. RingUp-kedjan har 60 butiker runt om i landet och är starka inom SME-segmentet. Detta gör att vi nu effektivt kommer att kunna nå ut till både SME-kunder via RingUp-kedjan och till storkunder och offentliga organisationer genom vårt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC. Arbetet med att etablera säljprocessen för RingUp-butikerna pågår för fullt samt utbildning i våra produkter.

Utöver ovan nämnda återförsäljare har vi också tecknat återförsäljaravtal med dels GroupTalk som kommer att inkludera våra SIM-kort i deras produkt för kommradio, Push-To -Talk, och säkerhetsbolaget Siqure som behöver lokala nät för att kunna erbjuda kunderna en bra och säker lösning.

Inom projektleveranser har system levererats till Norrvatten samt leveranser av Netmore Connect till ett antal SME-kunder.

Inom direktförsäljning är det ett stort antal offerter ute och dessa följs upp med kundmöten. Nyligen hade vi ett kundmöte med ett stort svenskt industribolag som bjöd in oss att offerera ett lokalt mobilnät till en av deras anläggningar. Företaget har planer på att nyttja lokala mobilnät i samtliga anläggningar som man har men avser först att testa systemet i en av sina anläggningar.

Arbetet inom Vinnova-projekten har också kommit igång och Netmore kommer att erbjuda lokala nätlösningar i projektet. Vid kundmöten i projektet har nya viktiga kontakter tagits som har lett till nya affärsmöjligheter.

Nu när flera viktiga distributions- och försäljningskanaler är på plats ser jag positivt på att bolaget kommer att öka sin försäljning.
Med vänlig hälsning

Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

”Säkerhetsbranschen har idag ett stort behov av m2m lösningar som är robusta och pålitliga. Med Netmore’stillförlitliga och innovativa lokala mobilnät kan kunderna framöver koppla upp alla möjliga enheter i alla miljöer, tryggt, säkert och enkelt, säger Hans Rosander Grundare av SIQURE Scandinavia”.

”Jag är glad att inleda samarbete med SIQURE och leverera våra lokala mobilnät och mobila tjänster som är en unik lösning på de problem som säkerhetsbolagen har, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB. ”

Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete (MAR)

Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

”Jag är mycket glad att få inkludera Netmore’s inomhuslösningar och mobila tjänster i vår verksamhet då vi ser en ökande efterfrågan i marknaden för den här typen av lösningar, säger Michael Rosvall Produktchef på Electra.”

”Säljsamarbetet med Electra och Ringup kedjan passar oss mycket bra då bolaget har en mycket stark marknadsposition inom ett flertal företagssegment som alla har ett växande behov av Netmore’s lösningar och som vi också vill nå ut till, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB.”

Måndsbrev – 15 augusti

Jag hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande semester.

Under sommaren har bolaget arbetat med emissioner som tillför Bolaget ca 11,6 MSEK (före emissionskostnader och kvittningar) och är en del av den plan som tidigare har lagts fram för att nå nödvändig tillväxt och break-even under första halvåret 2019.

Netmore arbetar vidare med erbjudanden och offerter till potentiella kunder samt utökning av vårt återförsäljarnätverk. Vi har slutfört avtalet med IP-Only/DGC om strategiskt försäljningssamarbete där IP-Only/DGC inkluderar Netmores produkter och tjänster till sina kunder. IP-Only/DGC har en stark ställning inom segmentet storkunder och offentliga organisationer. Vi för även diskussioner med ytterligare ÅF-partners för att stärka vår försäljning inom SME segmenten.

I juli 2018 fick vi det positiva beskedet från kinesiska patentverket att de kommer att godkänna vår patentansökan för Tarriflex, bolagets unika lösning för effektivare IT-integration.
Strax före semesterperioden utsågs Netmore till en av vinnarna i Post & Telestyrelsens (PTS) innovationstävling för utveckling av en virtuell telefonist och receptionist. Vi planerar att inkludera den nya produkten i Netmore Connect för att ge våra kunder ytterligare mervärde.

Jag ser fram emot höstens spännande arbete för att generera ökad tillväxt i Netmore.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Månadsbrev – 15 juli 2018

I det här månadsbrevet beskrivs affären med Bevakningsgruppen och hur Netmore kunde säkerställa mobiltäckningen i centrala Malmö och i de butikslokaler som Bevakningsgruppen arbetar i.

I juni 2018 vann Netmore ett kontrakt med Bevakningsgruppen för leverans av mobil-kommunikation till alla deras väktare och säkerhetspersonal. Bevakningsgruppen är ett säkerhetsbolag som är baserat i Landskrona med verksamhet i Skåne och Stockholm där man erbjuder väktare, bevakning, värdetransporter, butikskontroller och säkerhet vid event. Affären med Bevakningsgruppen kom till oss via en av våra återförsäljare. Det visade sig att väktarna hos Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning när de bevakade butiker i centrala Malmö. När väktarna t.ex. ingriper mot snattare så tar man vederbörande till en bakre del av butiken, ofta inne i lagerdelen och där är man ofta utan mobiltäckning. Detta är inte acceptabelt för väktarna dels operationellt men även för väktarnas egen säkerhet krävs mobiltäckning. Bevakningsgruppen hade försökt att få en fungerande lösning med abonnemang från olika Svenska operatörer men hade inte lyckats då det alltid var någon av operatörerna som hade dålig täckning i vissa butiker och det var således inte en helt fungerande lösning. Det här kunde Netmore lösa med våra erbjudanden.

Södergatan i centrala Malmö där Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning i affärsbutiker.

När Netmore fick förfrågan om vi skulle kunna säkerställa mobilkommunikation för ett säkerhetsbolag som Bevakningsgruppen så presenterade vi vårt Netmore Reach abonnemang som fungerar på samtliga svenska nät, dvs man får maximal mobiltäckning via alla operatörer och i tillägg erbjuder vi även Netmore nät som gör att kunden själv enkelt kan påverka mobiltäckningen genom att installera en mobil accesspunkt där det behövs. På det här sätter klarade vi att ge kunden en lösning som lever upp till samtliga krav och ger kunden den flexibilitet och möjlighet att själv kunna påverka täckningen och tjänsten. Bevakningsgruppen blev mycket positivt överraskad av vår lösning.  Efter en kort förhandlingsrunda valde Bevakningsgruppen att lägga en order till Netmore för samtliga sina väktare.

Netmore har under maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilken tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionen beräknas avslutas nu under mitten av juli och ger möjlighet att fortsätta vårt arbete med att nå lönsamhet under första halvåret 2019.

Jag vill också passa på att önska er all en skön sommarsemester.

Mvh
Rikard Slunga
VD

Månadsbrev – 15 juni 2018

Bolaget lanserade i början av juni 2018 en ny tjänstepaketering som har till syfte att bättre och mer effektivt stödja försäljningsarbetet. Den nya tjänstepaketeringen består av:

Netmore Connect
Komplett företagspaket med mobil abonnemang som ger alla typer av företag garanterad täckning, som kunden själv kan påverka och därtill också företagsväxel.

Netmore WiFi
Möjlighet att köpa WiFi som tjänst. Det här är en tjänst som både kunder och flera av våra återförsäljare efterfrågat.

Netmore mobilabonnemang
Nya abonnemang enligt kundernas önskemål.

Netmore IoT
Abonnemang särskilt anpassade för IoT och m2m användning.

Den första beställningen av Netmore Connect fick vi från Reijmyre glasbruk i samarbete med vår återförsäljare Teleproffs i Linköping. Ni kan se mer av de nya tjänsterna på vår webb och tillsammans med det här månadsbrevet bifogas även de nya tjänstebeskrivningarna.

Vi har även skrivit samarbetsavtal med IP Only (DGC) som innebär ett viktigt försäljningssamarbete för oss. IP Only (DGC) är ägda av EQT och är idag en betydande leverantör av internet och telefonitjänster till företag och myndigheter i Sverige och har många stora kundkonton. Vårt nära samarbete med operatören 3 gjorde att vi blev introducerade till IP Only (DGC) då dessa bolag redan samarbetar i marknaden och nu får vi genom avtalet också möjlighet att nå stora och viktiga kundgrupper. Med våra produkter och tjänster får IP Only (DGC) tillgång till våra mobilabonnemang, Netmore Connect som ger företag garanterad täckning i sina lokaler, våra unika inomhuslösningar och våra IoT-lösningar.

Slutligen vill jag nämna den pågående emissionen där vi planerar att ta in 12,2 miljoner SEK och som primärt skall användas i det fortsatta försäljningsarbetet. Teckningsperiod är 4 juni fram till 19 juni och jag hoppas att ni har intresse och vill ge oss fortsatt förtroende för att fortsätta försäljningsarbetet och bygga bolaget vidare mot lönsamhet under år 2019.

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

”Det är spännande att få leverera Netmore Connect till Reijmyre Glasbruk. Lösningen ger kunden garanterad mobiltäckning kombinerat med en modern företagsväxel. Beställningen inkluderar även Netmore WiFi, som ger kunden ett professionellt WiFi inom hela företaget, säger Mats Ragnarsson, säljare på Netmore Group AB.”

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal (MAR)

Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

”IP-Only Enterprise, tidigare DGC, är en idealisk samarbetspartner som står väl rustad för att tillsammans med oss bearbeta små- och medelstora företag, större organisationer inom offentlig sektor samt företag på enterprisenivå. Utgångsläget är att börja i liten skala för att sedan växa tillsammans säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore Group AB.”

”Vi är sedan tidigare stolta över vårt samarbete med operatören 3 och det MVNO-avtal vi har, som ger våra abonnemangskunder mobiltäckning i hela landet. Nu har det samarbetet genererat en kontakt med IP-Only Enterprise (DGC), som resulterat i ett avtal för försäljningssamarbete, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni.

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt 1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

Netmore, anmälningssedel utan företräde, juni 2018

Netmore, emissionsteaser juni 2018

Netmore, memorandum juni 2018