PTS 5G-forum

Netmores CTO, Johan Jobér var en av föredragshållarna på PTS 5G-forum på Hilton Stockholm. 

Syftet med konferensen var att diskutera utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige och den förändring som kommer att ske på marknaden för elektronisk kommunikation och framtida affärsmodeller.

Omkring 100 personer deltog i konferensen med representanter från både regering, myndigheter och näringsliv (Ericsson, Volvo och Facebook – som även var talare). Bland övriga talare fanns också Netmore, Bahnhof, Teracom och PTS.

Ett diskussionsforum hölls efter föredragen där samtliga deltagare fick möjlighet att ge sin syn på hur man bäst får 5G att bli en kraft som gynnar samhällsutvecklingen.

De flesta deltagarna var överens om att 5G kommer att skapa nya ekosystem där lokala mobil- och datanät kommer spela en framträdande roll. Man tyckte samtidigt att det är väldigt viktigt att PTS ger näring åt detta genom att skapa fler licensfria frekvensband, på samma sätt som WiFi, Dect, bluetooth hittills skapat en flora av smarta lösningar, men där dagens tillgängliga spektrum är en flaskhals.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Netmores affärsidé att skapa och driva lokala nät är första steget in i 5G – med filosofin att hålla så mycket som möjligt lokalt för att undvika onödiga omvägar via centrala nätverk. Detta gynnar både nät-säkerhet, svarstider och ekonomin för de som väljer lokala nät före de publika näten.

Månadsbrev – 15 april 2018

Den här månaden har vi haft stort fokus på att bredda våra återförsäljarkanaler. Vi har sedan tidigare framgångsrikt gjort affärer genom åf och vi ser att det är ett effektivt sätt att på en bred front nå ut till den stora massa företagare därute som lider av dålig mobiltäckning.

Våra mobilabonnemang lämpar sig mycket bra att kombinera med en molnväxel och vi riktar oss för tillfället bland annat mot de bolag som idag levererar denna typ av produkt till företag inom våra segment. Mottagandet har varit mycket positivt och vi har utarbetat en provisionsmodell som är uppskattad. Eftersom dålig inomhustäckning är ett problem som ingen av de stora publika utomhusoperatörerna på ett kostnadseffektivt kan lösa så tas våra abonnemang positivt och med en unik egenskap, garanterad täckning. Modellen bygger på att vår återförsäljare säljer sin molnväxel, kombinerat med vårt abonnemang och vi tillser sedan att kunden ifråga får perfekt inomhustäckning. Inget övrigt krävs av slutkunden och mobilabonnemanget fungerar precis som vilket mobilabonnemang som helst både i och utanför det lokala nätet. Fördelen för kunden förutom täckning blir dessutom att det finns garanterad kapacitet i nätet även när lasten är hög i utomhusnäten.

Andra trevliga nyheter under den gångna månaden är en utökningsorder i ett av våra större industriprojekt i Skåne som även det är en återförsäljaraffär. Vi har dessutom framgångsrikt migrerat kunden till ett lokalt mobilnät baserat på Ericsson-utrustning vilket är extra trevligt när vi jobbar inom svensk industri. Samarbetet med vår roamingpartner 3 har också fungerat bra och smidigt och gjort kunden nöjd.

Sedan tidigare har vi också levererat ett WiFi-nät till Akademikerförbundet SSR och det var fantastiskt trevlig att ta emot feedbacken som var mycket positiv. De anställda frågade vår kontaktperson där hur det va möjligt att de fått ett nytt Wifi-nät, de hade inte ens märkt att vi var där, än mindre att ett teknikskifte skett. Ett av skälen var att vi la största delen av arbetet på kvällstid och såg till att byta plattform när lasten i nätet var som lägst för att på det sättet inte störa kundens dagliga arbete. Roligt med ännu en ny och nöjd kund.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga 
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Månadsbrev – 15 mars 2018

Jag inleder det här månadsbrevet med att hälsa Khaldoon Sahar varmt välkommen till Netmore och vår försäljningsavdelning. Khaldoon började vid Netmore den 1 mars och han har stor säljerfarenhet från Telia där han bland annat varit ansvarig för KAM-team och kundunika telefonilösningar inom företagsmarknaden. Khaldoon är med sin säljerfarenhet och kunskaper inom B2B-marknaden en viktig medarbetare som jag är glad att vi har kunnat rekrytera.


Khaldoon Sahar

Khaldoon Sahar kommenterar, ”Netmore ligger i framkant med lösningar för inomhustäckning på en marknad som har ett stort behov och som kommer att fortsätta växa nu när 5G-teknologin snart introduceras. Behovet av bra inomhustäckning bara ökar. Jag är mycket glad att få vara med om att bygga upp affärerna och försäljningen av lokala mobilnät.”  

Bolaget arbetar med att öka takten i försäljningen och det pågår en stor mängd aktiviteter för att uppnå detta.

Ett exempel är aktiviteten mötesbokningar inom direktförsäljning. För detta har Netmore engagerat bolaget Talkwise i Malmö för uppringande mötesbokningar. Aktiviteten i försäljningsprocessen håller på att trimmas in avseende de kriterier vi använder för att välja ut bolag som kontaktas men så här långt har verksamheten fokuserat på större bolag och resulterat i ett antal intressanta möten med bolag och organisationer som leder vidare mot offerter och slutligen order. Nedan beskriver jag några exempel som mötesbokningarna har genererat;

  • En stor industrikoncern i södra Småland som har en rad problem med både mobiltäckning och data. Som de flesta andra hade kunden försökt att med hjälp av en repeateranläggning förstärka signalen i sina lokaler utifrån men på grund av redan dålig kapacitet i de publika näten hade kunden fått stänga ner sin repeateranläggning efter att en av de stora operatörerna hade påpekat att den sänkte deras täckning på orten. ”Lösningen” på detta hade då varit ett försökt med Skype Business som inte heller hade fungerat bra då både mobiliteten i lokalerna var begränsad pga problematiken med att röra sig mellan WiFi-accesspunkter och bibehålla samtal, och integreringen mot företagets växel. Vidare var dect-systemet gammalt och bristfälligt. Även datauppkopplingen med WiFi för truckar var en utmaning då man emellanåt kör utanför lagerlokaler och mellan sina egna byggnader varpå man tappar anslutning. Vårt lösningsförslag är givetvis ett lokalt mobilnät. Ett gemensamt system som löser alla ovan nämnda problem. Data för driftkritiska terminaler (truckar/handscanners osv) över mobilnätet och samtal internt såväl som externt via det egna mobilnätet fullt integrerat mot företagets telefonväxel. De anställda som behöver röra sig utanför lokalerna har sim-kort som även fungerar i de publika näten vilket då ersätter deras vanliga mobilabonnemang. Fördelen för kunden blir enorm. Billigare, bättre täckning och mer kontroll.
  • Ett stort företag inom detaljhandel med butiker och logistikanläggningar runt om i Sverige. Netmore kommer att träffa bolaget de närmaste veckorna men kunden beskriver sina problem som består av dålig täckning, störningar, brist på kapacitet mm.
  • En stor industri i Sundsvall som har stora utmaningar med utomhus WiFi i en logistikmiljö med höga krav på mobilitet. Netmores förslag till lösning är ett lokalt 4G mobilnät för data som ger en säker och robust kommunikation i en industriellmiljö.
  • I början av mars månad fick Netmore order på ett lokalt nät för data (WiFi-nät) från Akademikerförbundet SSR till deras 5-vånings kontorshus på Kungsholmen i Stockholm. Leverans av nätet har påbörjats och beräknas bli färdigt de kommande veckorna.

Uppbyggnaden av vårt återförsäljarnät fortsätter också och ger oss allt fler affärer även om dessa för närvarande är mindre beställningar, t.ex. repeaterlösningar och mindre lokala nät. Därför jobbar vi med att besöka och bearbeta valda återförsäljare med utbildning och motivera våra partners att fokusera försäljningen till lokala mobilnät. Det pågår även förhandlingar med en del större kedjor som vi hoppas att ha avtal med de närmaste veckorna.

De senaste månaderna har vi markant ökat antal offerter som bolaget skickar ut och vi förväntar oss att se en positiv och stadig ökning av order som resultat av de olika åtgärder som genomförs inom försäljningsavdelningen.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 30 08
edward.rassmus@netmore.se

Akademikerförbundet SSR väljer Netmore som leverantör av WiFi-nät

Akademikerförbundet SSR har valt Netmore som leverantör av ett nytt modernt WiFi-nät till deras kontorsfastighet med 5 våningsplan på Kungsholmen i Stockholm. Netmore WiFi nät valdes då bolaget levererar professionella WiFi-nät med garanterad täckning och prestanda. som passar kontorsfastighet och konferensanläggning. Projektets ordervärde beräknas till ca 170 kSEK och kommer att levereras under mars-april 2018.

”Vi är glada att få förtroendet att leverera ett professionellt WiFi nät till Akademikerförbundet SSR och hjälpa dem med att få ett bra fungerande WiFi nät med högsta prestanda för deras verksamhet säger Edward Rasmuss, Försäljningschef vid Netmore AB.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Edward Rassmus, Försäljningschef netmore, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@netmore.net Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net Om north net connect AB

Om north net connect AB

Netmore (north net connect AB) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carriergrade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 klockan 08:00 (CET).

Månadsbrev – 15 februari 2018

Det här numret av månadsbrevet berättar om våra marknadsaktiviteter med mässor och utställningar.

Under hösten utarbetade vår nya säljchef, Edward Rassmus, en säljplan som är koordinerad med en marknadsföringsplan där en del är mässor och utställningar. De två första mässorna som Netmore har deltagit i är dels BRF-mässan, som gick av stapeln 17–18 november 2017, som är riktad till fastighetsbranschen och flerbostadshus samt mässan Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa, 23–24 januari i år, som är riktad till vårdsektorn. Båda mässorna riktar sig till kunder inom två viktiga marknadssegment där vi levererar en stor kundnytta. Bolaget fick bra möjlighet att presentera oss och fick en mängd kontakter med potentiella kunder som kontaktas och bearbetas nu efter mässorna.

BRF-mässan

Vi presenterade våra produkter och lösningar för fastighetsbolag och BRF-marknaden. Mest intresse visade besökare för vårt nya avancerade trådlösa fastighetsnät som med olika moduler ger en BRF exakt de som man behöver. Lösning för dålig mobiltäckning kan flexibelt byggas för en operatör, flera operatörer eller med ett lokalt mobilnät från Netmore. För data används WiFi-nät som byggs med bra radioplanering för hela fastigheten så att systemet klarar alla boende och alla användningsområden som de har, t.ex. 4K TV-streaming, skrivare, SONOS-ljudanläggning och mycket annat. Ett flerbostadshus är en utmanande miljö med mycket höga krav på kapacitet och god täckning som ställer höga krav som vi på Netmore kan leverera. Några ytterligare exempel på unika WiFi-funktioner som vi visade,

  • Boende får access till sitt lägenhetsnät i hela bygganden, t.ex. i tvättstugan eller andra allmänna utrymmen.
  • Fastighetsskötare ges en särskild access till fastighetsnätet och internet.
  • Gäster erbjuds ett särskilt gästkonto.
  • Systemet klarar mycket hög kapacitet tack vare avancerade WiFi-produkter från Ericsson och Netmore radioplanering och detta ger täckning överallt och med kapacitet för t.ex. flera samtidiga 4K TV streams.
  • Det trådlösa fastighetsnätet kan som tillval erbjudas med porttelefonfunktion som använder Netmore WiFi-calling-app som har en särskild funktion för att bli uppringd från porttelefonen och att kunna öppna dörren för t.ex. en gäst.

Ett flertal kontakter knöts på mässan och flera offerter har lämnats. Vi har dock noterat att det är en lång försäljningsprocess inom det här marknadssegmentet med långa beslutsprocesser vilket gör att en viss grad av uthållighet krävs. Intresset för trådlöst fastighetsnät på mässan var stort och det var ett bra tillfälle att marknadsföra våra produkter och lösningar.

Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa

Inom vårdsektorn, och då framförallt äldrevård och primärvård lämpar sig ett lokalt mobilnät synnerligen väl. I Holland har konceptet med eget mobilnät framgångsrikt implementerats på flertalet sjukhus, bland annat Utrecht universitetssjukhus med drygt 1 000 sängplatser och över 11 000 anställda. Optimal mobilitet, garanterad täckning, garanterad kapacitet, roaming utanför sjukhusets egna nät, standardterminaler och större app utbud och standard användarbeteende är några av fördelarna jämfört med Dect eller annan ip-baserad teknik. Larm kopplas med fördel till sms för optimal pålitlighet. Samma gäller för äldreboenden där vi i Sverige ser ett ständigt nybyggande av boende som med den Svenska byggnormen alla drabbas av dålig inomhustäckning pga. energisparglas och prefab material. Larmtjänster för denna typ av verksamhet är perfekt att koppla till ett lokalt GSM-nät istället för WiFi där personalen dessutom kan ringa med samma nät. Samtliga av dessa fördelar presenterades för mässans besökare och vi bearbetar leads samt offerter.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 3008
edward.rassmus@netmore.se

Nyhetsbrev januari 2018

Under hösten 2017 har bolaget allt mer fokuserat på försäljning och marknadsföring och det arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2018. I september 2017 rekryterades Edward Rassmus som ny försäljningschef och under hans ledning har bolaget tagit fram en ny försäljningplan som omfattar hur de olika marknadsegmenten prioriteras, marknadsbudskap per segment, ökning av kundkontakter och antal offerter, ytterligare säljare är på väg att anställas, telemarketing kommer att startas nu i januari, fortsatt utökning av återförsäljare, marknadsföring i utvalda tidningar och deltagande i mässor samt lansering av nytt varumärke, netmore, som bättre passar bolaget och stärker budskapet runt våra produkter & tjänster.

Det nya varumärket netmore lanserades den 10 januari 2018 tillsammans med en helt ny hemsida och nya mobilabonnemang. Med de nya mobilabonnemangen erbjuder netmore nu kompletta lösningar genom att kombinera lokala nät och mobilabonnemang anpassade till lokala nät. Notera dock att bolagsnamnet är fortfarande north net connect AB.

Bolagets försäljning fortsätter att vara stark inom industrisegmentet följt av kontor & företag. Bland annat Norrvatten har gett bolaget ett flertal utökningsordrar och nya industrikunder har tillkommit som t.ex. LRF samarbetet där lantbruk nu kan kopplas upp med lokala nät. Segmentet flerbostadshus och fastighetsbolag visar stort intresse för bolagets produkter & tjänster men det tar längre tid för kunderna att komma till ett köpbeslut. Det här segmentet visar också för närvarande den svagaste försäljningen. Då fastighetsmarknaden har en mycket stor potential fortsätter marknadsföringsarbetet trots detta för att få igång en ordentlig försäljning inom segmentet.

Under hösten har bolaget implementerat ett nytt billing system med funktioner som klarar att fakturera kunder för både lokala nät, supporttjänster samt abonnemang och trafik. I övrigt är alla tekniska system implementerade och i drift.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD

Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Månadsbrev – 15 januari 2018

Netmore börjar nu publicera månatliga nyhetsbrev med start i januari 2018. Fortsättningsvis planeras nyhetsbreven att publiceras omkring den 15e varje månad och kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmore.se. Nyhetsbreven skall ses som ett komplement och fördjupning av den obligatoriska information bolaget utger i form av pressreleaser avseende all betydande ekonomisk information. Nyhetsbreven kommer inte att innehålla denna senare typ av information.

Under hösten 2017 har bolaget allt mer fokuserat på försäljning och marknadsföring och det arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2018. I september 2017 rekryterades Edward Rassmus som ny försäljningschef och under hans ledning har bolaget tagit fram en ny försäljningplan som omfattar hur de olika marknadsegmenten prioriteras, marknadsbudskap per segment, ökning av kundkontakter och antal offerter, ytterligare säljare är på väg att anställas, telemarketing kommer att startas nu i januari, fortsatt utökning av återförsäljare, marknadsföring i utvalda tidningar och deltagande i mässor samt lansering av nytt varumärke, netmore, som bättre passar bolaget och stärker budskapet runt våra produkter & tjänster.

Det nya varumärket netmore lanserades den 10 januari 2018 tillsammans med en helt ny hemsida och nya mobilabonnemang. Med de nya mobilabonnemangen erbjuder netmore nu kompletta lösningar genom att kombinera lokala nät och mobilabonnemang anpassade till lokala nät. Notera dock att bolagsnamnet är fortfarande north net connect AB.

Bolagets försäljning fortsätter att vara stark inom industrisegmentet följt av kontor & företag. Bland annat Norrvatten har gett bolaget ett flertal utökningsordrar och nya industrikunder har tillkommit som t.ex. LRF samarbetet där lantbruk nu kan kopplas upp med lokala nät. Segmentet flerbostadshus och fastighetsbolag visar stort intresse för bolagets produkter & tjänster men det tar längre tid för kunderna att komma till ett köpbeslut. Det här segmentet visar också för närvarande den svagaste försäljningen. Då fastighetsmarknaden har en mycket stor potential fortsätter marknadsföringsarbetet trots detta för att få igång en ordentlig försäljning inom segmentet.

Under hösten har bolaget implementerat ett nytt billing system med funktioner som klarar att fakturera kunder för både lokala nät, supporttjänster samt abonnemang och trafik. I övrigt är alla tekniska system implementerade och i drift.
För att läsa netmore nyhetsbrev, gå in på
www.netmore.se

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

north net connect byter varumärke till Netmore, lanserar ny hemsida och nya mobilabonnemang

North net connect byter idag varumärke till Netmore och kommer fortsättningsvis bedriva försäljning och operativ verksamhet under namnet Netmore. Den nya logotypen visas nedan:

Bolaget lanserar också mobilabonnemang som är anpassade för att fungera i olika nät och ge kunden bästa möjliga täckning och kvalitet. Till exempel kan kunder som köper lokalt mobilnät med egen basstation för att få garanterad täckning, sänka sina telefonikostnaden radikalt med Netmore’s nya abonnemang. Abonnemang och SIM-kort för IoT (Internet of Things) lanseras tillsammans med lokalt mobilnät, vilket behövs i fastigheter, bostäder och industrilokaler, för att säkerställa täckning till internet – oavsett placering.

I samband med lanseringen av nya varumärket Netmore har vi även skapat en ny hemsida.

”Med vårt nya namn och varumärke får vi bättre anknytning till vår verksamhet och produktportfölj. Vi blir även tydligare i kommunikationen med våra kunder och marknaden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem numera under varumärket Netmore. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 klockan 08:30 (CET).

north net connect förvärvar bolaget Netmore AB

North net connect förvärvar bolaget Netmore AB som är specialiserade på nätoptimering och kommer att användas för bolagets leveranser av lokala mobilnät. Efter förvärvet blir bolaget ett helägt dotterbolag till north net connect och avsikten är även att använda varumärket Netmore i verksamheten. Priset på förvärvet av bolaget Netmore AB är 100 kSEK och förvärvas från ägare som till del är närstående north net connect AB.

”För att ytterligare förbättra och säkerställa en hög kvalite på de lokala mobilnät som vi levererar förvärvar vi bolaget Netmore AB som har en stor erfarenhet av att optimera mobilnät så att högsta nätprestanda kan levereras även under svåra förhållanden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 klockan 08:30 (CET).

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

Styrelsen i north net connect har den 28 nov. 2017 beslutat att betalning erläggs i form av       164 952 tecknade units à 3,45 kr/st (samma villkor som emissionen per 2017-11-08) genom kvittning, vilket följer den valmöjlighet som stipulerats i ingånget avtal avseende rådgivarens ersättning för nyligen genomförd riktad emission.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi ser positivt på G&W´s beslut att kvitta emissionsarvodet, samtidigt som vi konstaterar att kvittningsförfarandet innebär ökat utrymme för fortsatt uppskalning av försäljningsorganisationen”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 7 954 898 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 16 495,20 SEK till 1 163 689,8 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB,
+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net 

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 klockan 08:30 (CET).