Nyhetsbrev januari 2018

Under hösten 2017 har bolaget allt mer fokuserat på försäljning och marknadsföring och det arbetet fortsätter med högsta prioritet under 2018. I september 2017 rekryterades Edward Rassmus som ny försäljningschef och under hans ledning har bolaget tagit fram en ny försäljningplan som omfattar hur de olika marknadsegmenten prioriteras, marknadsbudskap per segment, ökning av kundkontakter och antal offerter, ytterligare säljare är på väg att anställas, telemarketing kommer att startas nu i januari, fortsatt utökning av återförsäljare, marknadsföring i utvalda tidningar och deltagande i mässor samt lansering av nytt varumärke, netmore, som bättre passar bolaget och stärker budskapet runt våra produkter & tjänster.

Det nya varumärket netmore lanserades den 10 januari 2018 tillsammans med en helt ny hemsida och nya mobilabonnemang. Med de nya mobilabonnemangen erbjuder netmore nu kompletta lösningar genom att kombinera lokala nät och mobilabonnemang anpassade till lokala nät. Notera dock att bolagsnamnet är fortfarande north net connect AB.

Bolagets försäljning fortsätter att vara stark inom industrisegmentet följt av kontor & företag. Bland annat Norrvatten har gett bolaget ett flertal utökningsordrar och nya industrikunder har tillkommit som t.ex. LRF samarbetet där lantbruk nu kan kopplas upp med lokala nät. Segmentet flerbostadshus och fastighetsbolag visar stort intresse för bolagets produkter & tjänster men det tar längre tid för kunderna att komma till ett köpbeslut. Det här segmentet visar också för närvarande den svagaste försäljningen. Då fastighetsmarknaden har en mycket stor potential fortsätter marknadsföringsarbetet trots detta för att få igång en ordentlig försäljning inom segmentet.

Under hösten har bolaget implementerat ett nytt billing system med funktioner som klarar att fakturera kunder för både lokala nät, supporttjänster samt abonnemang och trafik. I övrigt är alla tekniska system implementerade och i drift.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga

 

VD

Netmore

north net connect AB (publ)

Telefon: +46 73 172 30 02

rikard.slunga@netmore.se

north net connect byter varumärke till Netmore, lanserar ny hemsida och nya mobilabonnemang

North net connect byter idag varumärke till Netmore och kommer fortsättningsvis bedriva försäljning och operativ verksamhet under namnet Netmore. Den nya logotypen visas nedan:

Bolaget lanserar också mobilabonnemang som är anpassade för att fungera i olika nät och ge kunden bästa möjliga täckning och kvalitet. Till exempel kan kunder som köper lokalt mobilnät med egen basstation för att få garanterad täckning, sänka sina telefonikostnaden radikalt med Netmore’s nya abonnemang. Abonnemang och SIM-kort för IoT (Internet of Things) lanseras tillsammans med lokalt mobilnät, vilket behövs i fastigheter, bostäder och industrilokaler, för att säkerställa täckning till internet – oavsett placering.

I samband med lanseringen av nya varumärket Netmore har vi även skapat en ny hemsida.

”Med vårt nya namn och varumärke får vi bättre anknytning till vår verksamhet och produktportfölj. Vi blir även tydligare i kommunikationen med våra kunder och marknaden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem numera under varumärket Netmore. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 klockan 08:30 (CET).

north net connect förvärvar bolaget Netmore AB

North net connect förvärvar bolaget Netmore AB som är specialiserade på nätoptimering och kommer att användas för bolagets leveranser av lokala mobilnät. Efter förvärvet blir bolaget ett helägt dotterbolag till north net connect och avsikten är även att använda varumärket Netmore i verksamheten. Priset på förvärvet av bolaget Netmore AB är 100 kSEK och förvärvas från ägare som till del är närstående north net connect AB.

”För att ytterligare förbättra och säkerställa en hög kvalite på de lokala mobilnät som vi levererar förvärvar vi bolaget Netmore AB som har en stor erfarenhet av att optimera mobilnät så att högsta nätprestanda kan levereras även under svåra förhållanden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 klockan 08:30 (CET).

north net connect får order på Wifi-nät till Edström Logistics i Kungsängen, Stockholm

north net connect levererar professionellt WiFi-nät till Edström Logistics nybyggda kylanläggning i Kungsängen, Stockholm. Miljön i kylrummet är krävande med låga temperaturer och kommer att levereras med AP som är IP66 klassade och tål tuffa miljöer.

”Den här affären kräver professionell WiFi utrustning, eftersom miljön i en kylanläggning är krävande – vilket north net connect kan leverera. Våra lokala nät klarar allt från vanliga kontorsmiljöer till de mest krävande industriella miljöerna och ger dessutom garanterad täckning med driftsäkerhet” säger Edward Rassmus, Försäljningschef på north net connect AB.

Edström Logistics är tredjepartslogistiker (3PL) med egna lager i Malmö och Stockholm och med totalt ca 30 000 m2 varmlager (skyddsklass 3). Edström Logistics tar hand om kundens hela logistikkedja och erbjuder lagring, hantering och distribution, med stor flexibilitet för kundens unika önskemål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net
Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

north net connect får order på mobil inomhustäckning och Wifi-nät till Terazzospecialisten i Stockholm

north net connect får ny order omfattande mobiltäckning för samtliga operatörer i nyrenoverad källarlokal på Åsögatan, Södermalm. Affären har gjorts i samarbete med en återförsäljare (Gullikssons El) som äger entreprenaden gentemot kund och har upphandlat mobiltäckning och professionell Wifi med hög kapacitet i utmanande miljöer. 

”Vi har länge samarbetet med Gullikssons El i olika projekt och det är kul att fortsätta samarbetet på detta sätt. Gullikssons sköter installationen, och vi levererar systemet, driftsätter och supporterar.” säger Edward Rassmus, Försäljningschef vid north net connect AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net
Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

north net connect får order för nya anläggningar vid Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet expanderar sina anläggningar i Stockholmsregionen och ger north net connect en ny order omfattande mobiltäckning i två nya anläggningar, samt utökningar i Käppalaverket. Projektets ordervärde beräknas till ca 400k SEK och kommer att slutföras under Q4 2017.

”Det är glädjande att vi på north net connect får nya order avseende leverans av lokala mobilnät till Norrvatten/Käppalaförbundet, som kontinuerligt genomför utökningar av sin verksamhet i linje med tillväxten i Stockholmsregionen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 08:30 (CET).

north net connect får ny utökningsorder från Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande single mode fiber med högre kapacitet och utökad täckning i deras anläggning. Projektets ordervärdet är ca 150 kSEK och kommer att slutföras i Q4 2017.

”Det är roligt att vi på north net connect får utökningsorder och det visar att Norrvatten/Käppalaförbundet är nöjda med våra produkter och tjänster som vi levererar.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 klockan 08:30 (CET)

RISE Acreo rapport rekommenderar trådlösa inomhusnät för energieffektiva hus

RISE Acreo har bedrivit och slutfört ett projekt för hur man får bra mobiltäckning inomhus och har presenterat sin slutrapport “Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader“. Projektet har kommit fram till att det behövs trådlösa inomhusnät för att på ett bra sätt kunna säkerställa bra täckning med god kvalite inomhus i moderna energieffektiva hus. Deltagare i projektet har varit bland annat varit north net connect, Ericsson, JM, MKB, Stockholmshem, SKB, SABO och RISE Acreo.

Rapporten kan hämtas på länken www.acreo.se/mobiltackning

north net connect omnämns i tidningen Land i samband med leverans av lokalt mobilnät och WiFi nät till Bjelkesta gård i samarbete med LRF.

Tidningen Land uppmärksammar north net connect’s leverans av lokalt mobilnät till Bjelkesta gård som löser problemet med dålig mobiltäckning och även ger lantbrukaren den bästa trådlösa datakommunikation med WiFi nät på gården.

Läs nyheten här: Sida 1sida 2

Det lokala mobilnätet är en ny produkt som äntligen ger lantbrukare och företagare runt om i landet en lösning på dålig mobiltäckning. Ett lokalt mobilnät kombinerat med WiFi-nät installeras enkelt och ger sedan garanterad mobiltäckning, bästa datakommunikation och är integrerat mot andra nät med roaming så att man kan ringa med sin telefon i alla nät, precis som vanligt. När ett lantbruk får garanterad mobiltäckning och bästa trådlösa datakommunikation möjliggör man även användning av effektivare teknik för övervakning, larm, positionering med mera.

“Det är roligt att våra nya lokala mobilnät uppmärksammas av tidningen Land då problemet med dålig mobiltäckning på landsbygden är mycket stort och vi är naturligtvis stolta att omnämnas och att kan leverera en lösning på problemet. Vi tar välkommet emot förfrågningar från andra gårdar med dålig mobiltäckning.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.