Månadsbrev – 15 juli 2018

I det här månadsbrevet beskrivs affären med Bevakningsgruppen och hur Netmore kunde säkerställa mobiltäckningen i centrala Malmö och i de butikslokaler som Bevakningsgruppen arbetar i.

I juni 2018 vann Netmore ett kontrakt med Bevakningsgruppen för leverans av mobil-kommunikation till alla deras väktare och säkerhetspersonal. Bevakningsgruppen är ett säkerhetsbolag som är baserat i Landskrona med verksamhet i Skåne och Stockholm där man erbjuder väktare, bevakning, värdetransporter, butikskontroller och säkerhet vid event. Affären med Bevakningsgruppen kom till oss via en av våra återförsäljare. Det visade sig att väktarna hos Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning när de bevakade butiker i centrala Malmö. När väktarna t.ex. ingriper mot snattare så tar man vederbörande till en bakre del av butiken, ofta inne i lagerdelen och där är man ofta utan mobiltäckning. Detta är inte acceptabelt för väktarna dels operationellt men även för väktarnas egen säkerhet krävs mobiltäckning. Bevakningsgruppen hade försökt att få en fungerande lösning med abonnemang från olika Svenska operatörer men hade inte lyckats då det alltid var någon av operatörerna som hade dålig täckning i vissa butiker och det var således inte en helt fungerande lösning. Det här kunde Netmore lösa med våra erbjudanden.

Södergatan i centrala Malmö där Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning i affärsbutiker.

När Netmore fick förfrågan om vi skulle kunna säkerställa mobilkommunikation för ett säkerhetsbolag som Bevakningsgruppen så presenterade vi vårt Netmore Reach abonnemang som fungerar på samtliga svenska nät, dvs man får maximal mobiltäckning via alla operatörer och i tillägg erbjuder vi även Netmore nät som gör att kunden själv enkelt kan påverka mobiltäckningen genom att installera en mobil accesspunkt där det behövs. På det här sätter klarade vi att ge kunden en lösning som lever upp till samtliga krav och ger kunden den flexibilitet och möjlighet att själv kunna påverka täckningen och tjänsten. Bevakningsgruppen blev mycket positivt överraskad av vår lösning.  Efter en kort förhandlingsrunda valde Bevakningsgruppen att lägga en order till Netmore för samtliga sina väktare.

Netmore har under maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilken tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionen beräknas avslutas nu under mitten av juli och ger möjlighet att fortsätta vårt arbete med att nå lönsamhet under första halvåret 2019.

Jag vill också passa på att önska er all en skön sommarsemester.

Mvh
Rikard Slunga
VD

Månadsbrev – 15 juni 2018

Bolaget lanserade i början av juni 2018 en ny tjänstepaketering som har till syfte att bättre och mer effektivt stödja försäljningsarbetet. Den nya tjänstepaketeringen består av:

Netmore Connect
Komplett företagspaket med mobil abonnemang som ger alla typer av företag garanterad täckning, som kunden själv kan påverka och därtill också företagsväxel.

Netmore WiFi
Möjlighet att köpa WiFi som tjänst. Det här är en tjänst som både kunder och flera av våra återförsäljare efterfrågat.

Netmore mobilabonnemang
Nya abonnemang enligt kundernas önskemål.

Netmore IoT
Abonnemang särskilt anpassade för IoT och m2m användning.

Den första beställningen av Netmore Connect fick vi från Reijmyre glasbruk i samarbete med vår återförsäljare Teleproffs i Linköping. Ni kan se mer av de nya tjänsterna på vår webb och tillsammans med det här månadsbrevet bifogas även de nya tjänstebeskrivningarna.

Vi har även skrivit samarbetsavtal med IP Only (DGC) som innebär ett viktigt försäljningssamarbete för oss. IP Only (DGC) är ägda av EQT och är idag en betydande leverantör av internet och telefonitjänster till företag och myndigheter i Sverige och har många stora kundkonton. Vårt nära samarbete med operatören 3 gjorde att vi blev introducerade till IP Only (DGC) då dessa bolag redan samarbetar i marknaden och nu får vi genom avtalet också möjlighet att nå stora och viktiga kundgrupper. Med våra produkter och tjänster får IP Only (DGC) tillgång till våra mobilabonnemang, Netmore Connect som ger företag garanterad täckning i sina lokaler, våra unika inomhuslösningar och våra IoT-lösningar.

Slutligen vill jag nämna den pågående emissionen där vi planerar att ta in 12,2 miljoner SEK och som primärt skall användas i det fortsatta försäljningsarbetet. Teckningsperiod är 4 juni fram till 19 juni och jag hoppas att ni har intresse och vill ge oss fortsatt förtroende för att fortsätta försäljningsarbetet och bygga bolaget vidare mot lönsamhet under år 2019.

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Reijmyre Glasbruk väljer Netmore Connect

Den första beställningen av Netmore Connect kommer från Reijmyre Glasbruk i Östergötland. Reijmyre Glasbruk har valt Netmore Connect till sin företagskommunikation efter en upphandling där lösningen bäst uppfyllde kraven med modern företagsväxel och mobilabonnemang med garanterad täckning. Beställningen omfattar även leverans av Netmore WiFi inom Reijmyre Glasbruk. Leverans kommer att ske under juni månad. Affären sker i samarbete med återförsäljare och ordervärde är ca 100 000 SEK över 3 år.

”Det är spännande att få leverera Netmore Connect till Reijmyre Glasbruk. Lösningen ger kunden garanterad mobiltäckning kombinerat med en modern företagsväxel. Beställningen inkluderar även Netmore WiFi, som ger kunden ett professionellt WiFi inom hela företaget, säger Mats Ragnarsson, säljare på Netmore Group AB.”

Netmore och IP-Only tecknar samarbetsavtal (MAR)

Netmore Group AB (publ) och IP-Only Enterprise AB (DGC) har ingått ett samarbetsavtal där Netmore är underleverantör till IP-Only gällande tillhandahållande av tjänster och produkter inom telekommunikation och datatöverföring. IP-Only äger i och med avtalet rätten att fritt paketera och sälja Netmores produkter med eget pris och under eget varumärke.

”IP-Only Enterprise, tidigare DGC, är en idealisk samarbetspartner som står väl rustad för att tillsammans med oss bearbeta små- och medelstora företag, större organisationer inom offentlig sektor samt företag på enterprisenivå. Utgångsläget är att börja i liten skala för att sedan växa tillsammans säger Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore Group AB.”

”Vi är sedan tidigare stolta över vårt samarbete med operatören 3 och det MVNO-avtal vi har, som ger våra abonnemangskunder mobiltäckning i hela landet. Nu har det samarbetet genererat en kontakt med IP-Only Enterprise (DGC), som resulterat i ett avtal för försäljningssamarbete, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Nu inleder Netmore Group AB (publ) teckningstiden för tidigare kommunicerad emission.

Emissionen är en partiellt garanterad företrädesemission med möjlighet till teckning utan företräde av allmänheten. En unit, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption emitteras. Teckningstiden sträcker sig fram till den 19 juni.

Intresset från storägare i bolaget är större än de teckningsförbindelser som ingår i garantin.

Bolagets största ägare, Advanced Research Sweden AB, har för avsikt att teckna units för drygt 1 Msek mer än tidigare kommunicerat, samt därutöver har två anställda i bolaget intressen att teckna units för ca 0,2 Msek som inte ingår i garantin.

Netmore, anmälningssedel utan företräde, juni 2018

Netmore, emissionsteaser juni 2018

Netmore, memorandum juni 2018

 

Lansering av Netmore Connect tillsammans med ny tjänstepaketering

Netmore Group AB (publ) lanserar Netmore Connecttillsammans med nya tjänstepaketeringen. Netmore Connectär den första kompletta företagslösningen som ger alla typer av företag garanterad mobiltäckning som kunden själv kan påverka, företagsväxel och mobilabonnemang. Netmore Connect startpaket inkluderar 5 abonnemang, företagsväxel och även Netmore mobil accesspunkt för anslutning till Netmores nät. Konceptet bygger på en modulär paketering där kunden själv kan skala upp och bygga ut sin täckning och kapacitet, med tillhörande mobilabonnemang som alla fungerar både i 3’s och i Netmores nät.

”Med Netmore Connectkan vi erbjuda alla typer av företag en helhetslösning och där kunden själv kan påverka sin mobiltäckning så att den blir bra precis där man behöver den. Detta är en ny unik och flexibel produkt i den svenska mobilmarknaden säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”

Månadsbrev – 15 maj 2018

Under den senaste månaden har bolaget bland annat presenterat Q1-rapporten den 2 maj 2018. Samma dag presenterade jag även Netmore vid Aktiespararnas småbolagsdag som hölls vid Operaterassen. Ni kan se presentation via följande länk https://youtu.be/ZrwymNGivpQ

Dagen efter, den 3 maj 2018, höll bolaget sin årsstämma och träffade där aktieägare och en hel del intressanta men även kritiska synpunkter diskuterades bland annat om bolagets marknadskommunikation. Dessa synpunkter har jag tagit med mig och kommer att beakta dessa då vi vidareutvecklar våra tjänster. På stämman beslutades också att bolaget nu formellt byter namn till Netmore Group AB och registrering av det nya namnet vid Bolagsverket pågår. En ny ticker på Nasdaq First North kommer också att förberedas och mer information kring detta kommer att skickas ut som en pressrelease inför själva namnbytet.

Bolaget planerar även för en kommande företrädesemission som kommer att användas i huvudsak till marknad & försäljningsaktiviteter och den ger oss en ökad uthållighet för att öka försäljningsnivåerna. Beslut om företrädesemission kommer att ske vid en extra bolagsstämma som är annonserad till 23 maj 2018.

En positiv nyhet kom den 25 april 2018 när Vinnova beviljade anslag för två projekt där Netmore deltar och leder det tekniska arbetet. Totalt belopp som beviljades är 5,6 MSEK.

Det första projektet avser att ta fram en massproducerbar praxis för trådlösa fastighetsnät i lägenheter med bl.a. allmännyttans organisation SABO, Stockholms kooperativa bostadsförening, JM, Ericsson m fl. Utmaningarna i flerbostadshus och lägenheter är att mycket stora datamängder och kapacitet behövs samtidigt och dessutom skall man kunna ha en stabil och robust kommunikation som alltid klarar övriga samtal som t.ex. livsviktiga samtal till 112. Det är också allt fler enheter som fastighetsägaren och de boende behöver koppla upp, och då kan inte varje leverantör bygga sitt eget nät i fastigheten. Dels blir det för dyrt, men värre är att de radiomässigt kommer att störa varandra. Därför ser vi att en allt större enighet håller på att växa fram inom branschen att Netmores lösning med trådlösa fastighetsnät (lokala nät) som klarar “alla” tillämpningar är lösningen på den trådlösa kommunikationen. Vi tror även att det kommer att vara en rimlig förväntansnivå när man köper eller hyr lägenhet att det ska gå att surfa och ringa trådlöst med god kvalitet och i hela lägenheten (Ref. Jordabalkens rätt för hyresgäster att få på orten allmänt tillgänglig standard). Och det är förstås rimligt att det ska vara både billigare och bättre mobiltäckning och bredband i lägenheter än i villor. Idag är det ofta tvärt om eftersom lägenheterna inte är utrustade på rätt sätt för att stödja trådlös kommunikation. Det går att visa att för en mindre tilläggsinvestering förbättras oftast ekonomin både för fastighetsägaren och de boende samtidigt som alla täckningsproblem löses med Netmore’s lösning. De totala kostnaderna för digitala tjänster för de boende kan minska med upp till 50% även efter att fastighetsägaren tagit ut ersättning och vinst för tilläggsinvesteringen. Så genom detta projekt hoppas vi nå ut till den bredare lägenhetsmarknaden när konceptet på sikt kommer att ersätta dagens modell som endast stödjer fast bredband till mediacentralen i lägenheten och som inte räcker till när alla enheter är trådlösa. 

Det andra projektet adresserar glesbygdens allt större behov av trådlös uppkoppling. Efter många år av fiberutbyggnad börjar bredbandstillgången i tätorter att bli allt bättre över hela landet. Men behovet av uppkoppling slutar inte där fibern slutar. Idag behöver fordon, maskiner, kameror och allt kopplas upp. Framtidens bilar kommer knappast att kunna köras/dirigeras utan uppkoppling. Näringsidkare inom lantbruk, industri, turism, restauranger, bensinmackar mm. behöver både för egen och besökares del god uppkoppling. Det går knappast att driva en verksamhet om alla enheter slutar att fungera när man lämnar de större vägarna eller centralorterna. Den goda nyheten är att ett liknande koncept som lägenhetslösningarna fungerar även för “rural hotspots” eller “rural umbrella cells”. Dessa kan då byggas av t ex markägaren, näringsidkaren eller kommunen dels för att tillgodose sina egna behov, men även vara öppna för besökare och andra som behöver uppkoppling. Övriga projektpartners i detta projekt är LRF, Visita, region Norrbotten och, Västerbotten, Akademi Norr, Lunds och Luleå Universitet m fl.

Det är naturligtvis mycket glädjande för oss att Netmore får förtroendet att visa vår spjutspetskompetens och leda det tekniska arbetet för heterogena nät som fungerar dels i flerbostadshus som är hotspots men även i glesbygd där lokala nät nu kan börja användas överallt där fiber finns tillgängligt.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Vinnova beviljar Netmore 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning.

Netmore deltar i två projekt som Vinnova – inom programmet Utmaningsdriven innovation – beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller. Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

”Det är roligt men framförallt mycket spännande att i hård konkurrens bli beviljad anslag av Vinnova och dess mycket brett sammansatta granskningsrupper för dessa strategiska projekt som visar vikten av nya lösningar för effektiv trådlös kommunkation överallt.

Vi är ledande på lokala mobilnät och att koppla dem samman med olika publika nät. Dessa så kallade heterogena nät som är möjliga redan idag blir även en nyckel för att framgångrikt leva upp till förväntningarna på 5G, IoT mm. som även behöver fungera i lägenheter och i glesbygd. Dessa mycket strategiska projektkonstellationer speglar inte bara spjutspetskompetens och behoven väl, utan det ger även förutsättningarna att ge lösningen en mycket god spridning över hela landet inom många nyckelsegment. Vi hoppas och tror därför att dessa projekt snabbt ska kunna omsättas i tekniskt och kommersiellt väl fungerande lösningar även för de nya tillämpningar som dessa projekt addresserar, säger Johan Jobér, CTO Netmore.”

PTS 5G-forum

Netmores CTO, Johan Jobér var en av föredragshållarna på PTS 5G-forum på Hilton Stockholm. 

Syftet med konferensen var att diskutera utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige och den förändring som kommer att ske på marknaden för elektronisk kommunikation och framtida affärsmodeller.

Omkring 100 personer deltog i konferensen med representanter från både regering, myndigheter och näringsliv (Ericsson, Volvo och Facebook – som även var talare). Bland övriga talare fanns också Netmore, Bahnhof, Teracom och PTS.

Ett diskussionsforum hölls efter föredragen där samtliga deltagare fick möjlighet att ge sin syn på hur man bäst får 5G att bli en kraft som gynnar samhällsutvecklingen.

De flesta deltagarna var överens om att 5G kommer att skapa nya ekosystem där lokala mobil- och datanät kommer spela en framträdande roll. Man tyckte samtidigt att det är väldigt viktigt att PTS ger näring åt detta genom att skapa fler licensfria frekvensband, på samma sätt som WiFi, Dect, bluetooth hittills skapat en flora av smarta lösningar, men där dagens tillgängliga spektrum är en flaskhals.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Netmores affärsidé att skapa och driva lokala nät är första steget in i 5G – med filosofin att hålla så mycket som möjligt lokalt för att undvika onödiga omvägar via centrala nätverk. Detta gynnar både nät-säkerhet, svarstider och ekonomin för de som väljer lokala nät före de publika näten.