Netmore får order på IoT simkort från NemSIM i Danmark

Netmore Group AB (publ) får en order på 1 000 IoT-simkort från företaget NemSIM i Danmark. Det här är den första internationella ordern av vårt IoT-simkort.

Den första avropsordern är på 1 000 simkort och planeras ske innan årets slut. Avtalet inkluderar option för ytterligare avrop under de kommande åren, 3 000 simkort 2019 och 10 000 simkort 2020.

”Jag är oerhört glad över att vi nu är på väg ut på den internationella marknaden med vår unika produkt, IoT simkort, som kan anpassas för Internet of things globalt säger, Edward Rassmus, Försäljningschef på Netmore”

Om NemSIM Aps

NemSIM Aps är en avknoppning av Proudwing ApS som är ett 100% danskt företag specialiserat på värdlösningar för både privat och företagande. Proudwing levererar molnlösningar, främst till det danska näringslivet och har många års erfarenhet av att bygga komplicerade system som kräver speciella operativa färdigheter som en kombination av sin kunskap om krävande drift och hosting med ett datacenter, som strategiskt fokuserar på hög prestanda och säkerhet. NemSIM kommer komplettera denna verksamhet genom att etablera sig som en M2M-aktör på den danska marknaden.

Netmore tecknar återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se

Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar.

”Vi tycker givetvis att det är kul att utöka vårt återförsäljarnät med ytterligare en stark partner inom IoT, Internet of Things. Det har tidigare saknats en telekomoperatör som kan ta sig an både de mest krävande IoT-projekten samt de små- och medelstora företagen – som också har ett stort behov av IoT-lösningar med uppkoppling av sina produkter. Våra M2M-sim är början till en mycket förenklad vardag för dessa företag och M2Mbutiken ser spännande möjligheter med att sälja våra tjänster, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Månadsbrev – 15 oktober

Under den senaste månaden har vi genomfört utbildning av RingUp-kedjans butiker vid tre olika tillfällen och de första potentiella kunderna bearbetas nu i samarbete med olika butiker runt om i Sverige.

Inom vår direktförsäljning fortsätter offertarbetet och förhandlingar med större företag och offentliga organisationer.

I oktober beställde Bonava ett lokalt datanät till en av deras fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten kommer att utrustas med det professionella Netmore WiFi och ge hela fastigheten bra och robust Wifi-täckning.

Inom Vinnova-projekten kommer de första installationerna att starta de kommande veckorna och mer detaljerad information kring dessa planeras i kommande månadsbrev.

Den Kinesiska patentmyndigheten meddelade att bolaget har fått Tarifflex patenterat i Kina. Sedan tidigare har vi US Patent och i Europa är patentansökan pågående och just nu pending.

Inom IoT, Internet of Things, och m2m är det stort intresse och ett flertal bolag har begärt offerter och förhandlingar pågår för att nå kontrakt. Framför allt är det Netmore’s unika m2m SIM-kort som efterfrågas.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

Netmore får beställning från Bonava för WiFi i flerbostadshus.

Netmore Group AB (publ) har kompletta lösningar för mobiltäckning i flerbostadshus, som ger fastighetsägare och boende tillgång till robusta och pålitliga trådlösa nät. Ordern från Bonava gäller WiFi i en BRF på drygt 60 lägenheter, som likt många andra BRF:er har problem med inomhustäckning, både för internettjänster och smarta hemfunktioner. Netmore löser problematiken i detta fall genom att bygga ett datanät med carrier grade WiFi-teknik, som garanterar god täckning och prestanda i fastigheten.

”Det är mycket roligt att få Bonava som kund till våra trådlösa fastighetsnät. I det här fallet skall vi leverera ett nät till en redan byggd fastighet, men kommer ändå att lösa lägenhetsinnehavarnas problem med dåligt WiFi. Optimalt är att inkludera ett trådlöst fastighetsnät redan i projekteringsfasen, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”

Utökad patentportfölj för dotterbolaget Tarifflex AB

Tarifflex AB, ett dotterbolag inom Netmore Group AB, har beviljats patent i Kina för sin uppfinning: ”An arrangement for minimizing communication and integration complexity between software applications”. Förenklat ger tekniken organisationer betydande tids- och kostnadsbesparingar i samband med utveckling och underhåll av affärs- och driftstödssystem inom de flesta branscher. Motsvarande patent är beviljat i USA och sökt (pending) i Europa. Vidare har bolaget inlämnat ytterligare patentansökan för att bland annat rymma AI-funktionalitet i samverkan mellan system.

”Vi utvecklar kontinuerligt vårt Tarifflex Abstraction Layer (TALe). Allt fler inser att huvudutmaningen inom såväl automatisering, IoT eller digitalisering blir att få olika system att samverka. Vi ser ökat intresse hos både små- och stora kunder för våra lösningar för närvarande. Eftersom denna marknad är global är det viktigt att utveckla patentportföljen på motsvarande sätt, vilket både öppnar upp för fördjupade diskussioner med globala intressenter samtidigt som risken för intrång minskas”, säger Johan Jobér, VD på Tarifflex Telecom AB.

Månadsbrev – 17 september

Återförsäljaravtalet med RingUp-kedjan blev färdigt i slutet av augusti. RingUp-kedjan har 60 butiker runt om i landet och är starka inom SME-segmentet. Detta gör att vi nu effektivt kommer att kunna nå ut till både SME-kunder via RingUp-kedjan och till storkunder och offentliga organisationer genom vårt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC. Arbetet med att etablera säljprocessen för RingUp-butikerna pågår för fullt samt utbildning i våra produkter.

Utöver ovan nämnda återförsäljare har vi också tecknat återförsäljaravtal med dels GroupTalk som kommer att inkludera våra SIM-kort i deras produkt för kommradio, Push-To -Talk, och säkerhetsbolaget Siqure som behöver lokala nät för att kunna erbjuda kunderna en bra och säker lösning.

Inom projektleveranser har system levererats till Norrvatten samt leveranser av Netmore Connect till ett antal SME-kunder.

Inom direktförsäljning är det ett stort antal offerter ute och dessa följs upp med kundmöten. Nyligen hade vi ett kundmöte med ett stort svenskt industribolag som bjöd in oss att offerera ett lokalt mobilnät till en av deras anläggningar. Företaget har planer på att nyttja lokala mobilnät i samtliga anläggningar som man har men avser först att testa systemet i en av sina anläggningar.

Arbetet inom Vinnova-projekten har också kommit igång och Netmore kommer att erbjuda lokala nätlösningar i projektet. Vid kundmöten i projektet har nya viktiga kontakter tagits som har lett till nya affärsmöjligheter.

Nu när flera viktiga distributions- och försäljningskanaler är på plats ser jag positivt på att bolaget kommer att öka sin försäljning.
Med vänlig hälsning

Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Netmore och SIQURE ingår avtal om försäljningssamarbete

SIQURE, ett säkerhetsföretag, kommer att börja sälja Netmore’s mobila tjänster med lokala mobilnät. Inom säkerhetsbranschen förekommer ofta problem med dålig eller obefintlig inomhustäckning, vilket leder till problem med att leverera en bra lösning till sina kunder. Med Netmore’s lokala nät och lokala mobilaccesspunkter kombinerat med roamingtjänster erbjuds en bra, robust och unik lösning för mobilkommunikation i alla miljöer. Netmores lösningar med IoT (m2m) kommunikation passar säkerhetsbranschen väl med användningsområden som t.ex. kroppskameror, kommunikation med push to talk, drönare, access och olika verksamhetsapplikationer.

”Säkerhetsbranschen har idag ett stort behov av m2m lösningar som är robusta och pålitliga. Med Netmore’stillförlitliga och innovativa lokala mobilnät kan kunderna framöver koppla upp alla möjliga enheter i alla miljöer, tryggt, säkert och enkelt, säger Hans Rosander Grundare av SIQURE Scandinavia”.

”Jag är glad att inleda samarbete med SIQURE och leverera våra lokala mobilnät och mobila tjänster som är en unik lösning på de problem som säkerhetsbolagen har, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB. ”

Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete (MAR)

Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

”Jag är mycket glad att få inkludera Netmore’s inomhuslösningar och mobila tjänster i vår verksamhet då vi ser en ökande efterfrågan i marknaden för den här typen av lösningar, säger Michael Rosvall Produktchef på Electra.”

”Säljsamarbetet med Electra och Ringup kedjan passar oss mycket bra då bolaget har en mycket stark marknadsposition inom ett flertal företagssegment som alla har ett växande behov av Netmore’s lösningar och som vi också vill nå ut till, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB.”

Måndsbrev – 15 augusti

Jag hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande semester.

Under sommaren har bolaget arbetat med emissioner som tillför Bolaget ca 11,6 MSEK (före emissionskostnader och kvittningar) och är en del av den plan som tidigare har lagts fram för att nå nödvändig tillväxt och break-even under första halvåret 2019.

Netmore arbetar vidare med erbjudanden och offerter till potentiella kunder samt utökning av vårt återförsäljarnätverk. Vi har slutfört avtalet med IP-Only/DGC om strategiskt försäljningssamarbete där IP-Only/DGC inkluderar Netmores produkter och tjänster till sina kunder. IP-Only/DGC har en stark ställning inom segmentet storkunder och offentliga organisationer. Vi för även diskussioner med ytterligare ÅF-partners för att stärka vår försäljning inom SME segmenten.

I juli 2018 fick vi det positiva beskedet från kinesiska patentverket att de kommer att godkänna vår patentansökan för Tarriflex, bolagets unika lösning för effektivare IT-integration.
Strax före semesterperioden utsågs Netmore till en av vinnarna i Post & Telestyrelsens (PTS) innovationstävling för utveckling av en virtuell telefonist och receptionist. Vi planerar att inkludera den nya produkten i Netmore Connect för att ge våra kunder ytterligare mervärde.

Jag ser fram emot höstens spännande arbete för att generera ökad tillväxt i Netmore.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

Månadsbrev – 15 juli 2018

I det här månadsbrevet beskrivs affären med Bevakningsgruppen och hur Netmore kunde säkerställa mobiltäckningen i centrala Malmö och i de butikslokaler som Bevakningsgruppen arbetar i.

I juni 2018 vann Netmore ett kontrakt med Bevakningsgruppen för leverans av mobil-kommunikation till alla deras väktare och säkerhetspersonal. Bevakningsgruppen är ett säkerhetsbolag som är baserat i Landskrona med verksamhet i Skåne och Stockholm där man erbjuder väktare, bevakning, värdetransporter, butikskontroller och säkerhet vid event. Affären med Bevakningsgruppen kom till oss via en av våra återförsäljare. Det visade sig att väktarna hos Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning när de bevakade butiker i centrala Malmö. När väktarna t.ex. ingriper mot snattare så tar man vederbörande till en bakre del av butiken, ofta inne i lagerdelen och där är man ofta utan mobiltäckning. Detta är inte acceptabelt för väktarna dels operationellt men även för väktarnas egen säkerhet krävs mobiltäckning. Bevakningsgruppen hade försökt att få en fungerande lösning med abonnemang från olika Svenska operatörer men hade inte lyckats då det alltid var någon av operatörerna som hade dålig täckning i vissa butiker och det var således inte en helt fungerande lösning. Det här kunde Netmore lösa med våra erbjudanden.

Södergatan i centrala Malmö där Bevakningsgruppen hade problem med dålig mobiltäckning i affärsbutiker.

När Netmore fick förfrågan om vi skulle kunna säkerställa mobilkommunikation för ett säkerhetsbolag som Bevakningsgruppen så presenterade vi vårt Netmore Reach abonnemang som fungerar på samtliga svenska nät, dvs man får maximal mobiltäckning via alla operatörer och i tillägg erbjuder vi även Netmore nät som gör att kunden själv enkelt kan påverka mobiltäckningen genom att installera en mobil accesspunkt där det behövs. På det här sätter klarade vi att ge kunden en lösning som lever upp till samtliga krav och ger kunden den flexibilitet och möjlighet att själv kunna påverka täckningen och tjänsten. Bevakningsgruppen blev mycket positivt överraskad av vår lösning.  Efter en kort förhandlingsrunda valde Bevakningsgruppen att lägga en order till Netmore för samtliga sina väktare.

Netmore har under maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilken tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionen beräknas avslutas nu under mitten av juli och ger möjlighet att fortsätta vårt arbete med att nå lönsamhet under första halvåret 2019.

Jag vill också passa på att önska er all en skön sommarsemester.

Mvh
Rikard Slunga
VD