Finansiell kalender

Rapporter och stämmor

2019-2020

 

18 april 2019

Årsredovisning 2018

9 maj 2019

Delårsrapport kvartal 1

9 maj 2019

Årsstämma

20 augusti 2019

Halvårsrapport

6 november 2019

Delårsrapport kvartal 3

18 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019

Investor relations

Erik Hallberg, VD

+46 (0)70 658 16 16

Thomas Plate, CFO

+46 (0)768-949 239

Vill du få månadsbrev från vår VD?