Finansiell kalender

Rapporter och stämmor

2019

25 januari

Extra bolagsstämma

19 februari

Bokslutskommuniké 2018

9 maj

Delårsrapport jan-mar 

9 maj

Årsstämma

20 augusti

Halvårsrapport jan-jun 

6 november

Delårsrapport jan-sep

Investor relations

Rikard Slunga, VD
Kontakta via e-post
+46 (0)73-527 24 86

Vill du få månadsbrev från vår VD?