Finansiell kalender

2018

2 maj

Delårsrapport (Q1) 2018

3 maj

Årsstämma

23 maj

Extra bolagsstämma

22 augusti

Halvårsrapport (Q2) 2018

9 november

Delårsrapport (Q3) 2018

Investor relations

Rikard Slunga, VD
Kontakta via e-post
+46 (0)73-527 24 86

Vill du få månadsbrev från vår VD?