Bolagsstyrning2020-05-15T15:06:34+02:00

Bolagsstyrning

”Som en av världens första renodlade IoT-operatörer har Netmore Group en viktig roll i en värld där digitaliseringstakten hela tiden accelererar. Vårt uppdrag är att i denna miljö främja och bygga öppna ekosystem genom att leverera innovativa lösningar kombinerat med robust IoT-konnektivitet. Med hjälp av våra lösningar bidrar vi till att våra kunder och deras slutanvändare kan nå sina digitala, finansiella och miljömässiga mål.”

– Erik Hallberg, CEO på Netmore Group AB

Finansiell info
Aktieägarservice
Stämmor
Bolagsstyrning
Nyheter & kontakt

Netmores revisor

Bolagets revisor är PWC, med huvudansvarig revisor Fredrik Geijer.

Certified Adviser

Certified Adviser är G&W Fondkommission
+46 8-503 000 50
ca@gwkapital.se

Bolagsordning

Ladda hem Bolagsordningen här

Registreringsbevis

Se registreringsbeviset här

Netmores styrelse

Netmores styrelse består av 7 ledamöter.

Rolf Norberg

Styrelseordförande sedan 2016

Född: 1949

Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik och Teknologie doktor i Fysik

Arbetslivserfarenhet: Labratoriechef: Byggforskningsinstitutet, Utvecklingsansvarig: Sandvik AB. VD: Assa Innovation AB, Tekn dir Securitas AB, Tekn dir ASSA ABLOY AB, CTO Securitas Systems AB/Niscayah AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 998 852 aktier av serie A och 488 000 aktier av serie B via bolag.

Arnfinn Röste

Styrelseledamot sedan 2019

Född: 1949

Utbildning: Teknisk Fysik KTH

Arbetslivserfarenhet: Forskning CERN, Teknologisk konsult för Asea i Sydkorea, Ansvarig för Ericssons marknadsföring av nationella mobiltelefonsystem i Asien, Grundare av Revenco Billing System i Kina, Grundare av Nilar AB batterier, Grundare av CellMax Technologies AB antennsystem, Grundare av ICE net AB mobiloperatör och är Medgrundare till Netmore Group AB.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 3 696 857 aktier av serie A och 4 430 000 aktier av serie B via bolag.

Sara Selldahl

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1987

Utbildning: Civ. Ing Industriell ekonomi, KTH

Arbetslivserfarenhet: Nordisk marknadschef för Google Cloud baserad i Stockholm med erfarenhet inom affärsutveckling inom IT och främst molntjänster. Ansvarig för Google Clouds hållbarhetsinitiativ i EMEA. Tidigare produktchef på Microsoft för deras molntjänst Azure, först i Sverige och sedan ansvarig för elva marknader i Europa inom applikationsutveckling. Advisory Board member för regeringsuppdraget Hack For Sweden som syftar till att skapa en plattform för medborgardriven innovation och brygga näringsliv och offentlig sektor. Tidigare arbetat som strateg på Procter & Gamble i Geneve och Ericsson M-commerce.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 200 703 aktier av serie B privat.

Thomas Eriksson

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet

Arbetslivserfarenhet: VD Carnegie Investment Bank 2012-2015, VD Swedbank Robur Asset Management AB 2010-2012, Head of Asset management(Sweden) and Global Head of Private Banking SEB 2004-2010. Under perioden 1996-2004 bl a VD för Nordea Investment Funds.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 790 000 aktier av serie B privat.

Roberto Rutili

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1973

Utbildning: BA International Management, University of Minnesota. Ekonomi, Uppsala Universitet.

Arbetslivserfarenhet: Delägare i Buildroid AB. Andra pågående åtaganden är bland annat: VD och medgrundare för Vincero AB, medgrundare och styrelsemedlem i Doktor.se och Dentalum AB samt medgrundare till Hidden Dreams. Roberto har ett flertal tidigare positioner inom företagsledning och utveckling samt styrelseuppdrag för bland annat Zenterio AB, Filimundus AB, Oreo AB med flera.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Buildroid AB som innehar 73 042 320 aktier av serie B och 85 704 av serie A.

Jacob Philipson

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1969

Utbildning: Business Management, Vrije Universiteit Brüssel. Computer Science, Chalmers University of Technology

Arbetsliverfarenhet: Pågående, Business Development på Stronghold Invest AB. 2012-2020, Datscha AB som bland annat VD. 2008-2012 SVP Sales & Marketing på eBuilder och grundare av Mitt24. 2005-2008 Senior Director på Oracle. Tidigare positioner innefattar även roller på Ericsson HP i Sverige och internationellt.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 0

Ledande befattningshavare

Erik Hallberg
CEO

Född: 1956

Utbildning: Ingenjör, maskinteknik 1976

Arbetslivserfarenhet: EVP TeliaCompany 2013-2016, SVP TeliaCompany 1999-2013, Styrelseordförande Glocalnet AB 1996 – 1999, tidigare VD Diners Club Sweden AB med flera bolag samt VD för Telia Carrier AB med verksamhet via 30-tal dotterbolag i ca 65 länder. Styrelseledamot i HiQ International AB, Fidesmo AB och Netmore Group AB. Tidigare ordförande i Esti Telekom Talinn, Teo Vilnius, LMT Riga och Megafon Ryssland, styrelseordförande GlocalNet AB mfl.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 196 807 aktier av serie B privat och 160 001 aktier av serie B via bolag.

Thomas Plate
CFO

Född: 1971

Utbildning: Civilekonom, Mittuniversitetet

Arbetslivserfarenhet: Över 20 års erfarenhet som Business Controller och CFO inom främst IT och Telekom samt från flera start-ups. Telenor, TDC, Packet Front, Barnebys, Icon Medialab, AssiDomän, Tonium mm.

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 108 503 aktier av serie B privat och 77 000 teckningsoptioner.

Arti Ots
CSO

Född: 1977

Utbildning: MBA från Henley Business School

Arbetslivserfarenhet: Arti har varit VD på Kcell, Kazakstans största mobiloperatör under fyra år, noterat Aalamty och London. Innan dess tjänstgjorde han som vice VD på Telia Company Eurasia. Mellan 2012 och 2014 var Arti VD på Elion, Telia Companys bredbandsdivision i Estland. Innan han blev VD på Elion var han Marknadschef i tio år på samma bolag.

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.

Johan Jober
CTO

Född: 1970

Utbildning: M.Sc Systems Engineering, Case Western Reserve University, Clevland. Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik, Linköpings tekniska högskola.

Arbetslivserfarenhet: Teknikchef: ice.net, Styrelseledamot: Cellmax Technologies, TDF (Frankrike), Vodafone (Storbritannien), Nätdesign: Bredbandsbolaget, Orange Sverige, Projektledning mm: Ericsson (Japan), Mjuk-och hårdvaruutveckling: FOA, FRA, CERN, Mjukvaruutveckling: Cojo Data HB.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 1 365 284 aktier av serie A och 230 418 aktier av serie B privat samt 2 331 568 aktier av serie A och 2 279 028 aktier av serie B via bolag.

Johanna Björnson
CMO

Född: 1985

Utbildning: Textil & Design, Försäljning & Marknadsföring

Arbetslivserfarenhet: Johanna kommer från modebranschen där hon haft olika roller men alltid fokus på försäljning och marknad. Esprit Sweden AB 2007-2010, Visual Merchandiser, ansvarade för ett 30-tal butiker i Sverige och Norge. Mellan 2010 och 2017 drev hon eget bolag, i bolaget ägde och drev hon 2 Esprit de corp-butiker samt hade exklusiva rättigheter för ett franskt varumärke på agentbasis. Mellan 2017 och 2018 arbetade hon som Ekonomi-, och Marknadsansvarig på Blink Services. 2019 tog hon över rollen som VD i bolaget, Blink Services.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.

Georg Tsaros
COO

Född: 1980

Utbildning: Civilekonom från Stockholms universitet samt MBA från MIT Sloan School of Management.

Arbetslivserfarenhet:  CEO NetJobs Group, Styrelseledamot Högskolerestauranger, Partner SEQ Capital Partners, Ordförande Bfound.io, Managing Director Oriflame Ungern, Managing Director Oriflame Slovakien, President Metro New York, Managing Director Metro Bostad, Andra styrelseuppdrag för Metrorama, Parsifal International, Spirits of Gold, FD Partner Holdings, BKI Investment, mfl. Tidigare på MTG samt General Motors.

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 0

Info – och
IR-kontakter

Kontaktpersoner:

Thomas Plate
thomas.plate@netmoregroup.com
+46 76 894 92 39

Erik Hallberg
erik.hallberg@netmoregroup.com,
+46 70 658 16 16

Prenumerera

Här kan du prenumerera på våra pressreleaser, kvartalsrapporter och årsredovisningar.

Klicka här

Tillförordnad VD utsedd i Netmore

1 juli, 2020|

Tillförordnad VD utsedd i Netmore Som tidigare meddelats kommer Ove Anebygd att efterträda Erik Hallberg som VD för Netmore Group AB (publ) från den 1 september 2020. Under juli och augusti kommer bolagets CFO Thomas Plate att verka som [...]