Aktier och optioner

B-aktien (ISIN SE0009921976) och teckningsoption i B-aktien, TO1B (ISIN SE0009948011)  i north net connect AB är från och med 2017.07.14 listade på Nasdaq First North.

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North.

 

Optionsvillkor för north net connect AB:s Optionsrätter 2018, serie 1B (TO1 B)

Investor relations

Rikard Slunga, VD
Kontakta via e-post
+46 (0)73-527 24 86

Vill du få månadsbrev från vår VD?