Aktier och optioner

B-aktien (ISIN SE0009921976) och teckningsoption i B-aktien, TO1B (ISIN SE0009948011)  i Netmore Group AB är från och med 2017.07.14 listade på Nasdaq First North gm.

G&W Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser för listningen vid Nasdaq First North gm.

Optionsvillkor för Netmore Group AB:s Optionsrätter 2018 och 2019, serie 1B (TO1 B) och serie 2B (TO2 B)

Ägarförteckning

Investor relations

Erik Hallberg, VD

+46 (0)70 658 16 16

Thomas Plate, CFO

+46 (0)768-949 239

Vill du få månadsbrev från vår VD?