Den 2 juli beslutade Netmores styrelse att emittera ett konvertibelt förlaglån med 2 års löptid till en av bolagets större aktieägare, LMK Forward AB.

Netmore Group AB accelerar sin tillväxt genom många nya spännande kundavtal;  Akelius Fastigheter, Skurups Kommun, Falkenbergs kommun m fl. För att möta denna tillväxt kommer bolaget förstärka sin finansiering och balansräkning i två olika steg.

Steg 1 sker genom att bolaget ger ut en 2-årig konvertibel med löptid om 2 år (förfall 30 juni 2021) till LMK Forward AB om 15 MSEK. Konvertibeln löper med 5 % ränta från och med dagens datum och med möjlighet till konvertering till kurs 1,00 SEK per aktie under utnyttjandeperioden.

Steg 2 kommer att ske genom en företrädesemission under hösten 2019. Villkoren för denna kommer att kommuniceras genom en separat pressrelease.

Tillsammans skapar detta en bas för att accelerera bolaget och bli en spännande leverantör till Smarta Fastighetsbolag med Smarta Uppkopplade hus, till Smarta Städer för Smarta IoT lösningar och säkra hem och företag.