Skurups Elverk och Blink Services ingår samarbete och bygger LoRaWAN i Skurups Kommun. Det var efter Blink Services årliga event, Smart City Connection, som Skurups Elverk och Blink Services bestämde sig för att ingå samarbete och bygga upp LoRaWAN i södra Skåne. Skurups Elverk hade utvärderat de olika alternativen det finns för att utveckla LoRa i Kommunen och bland annat de säkerhetsåtgärder som Blink Services gjort vägde in, varför det blev Blink Services. Tidigt i våras bytte Blink Services leverantör av nätverk server och flyttade samtidigt till datahallar på svensk mark, allt för att säkerställa att information stannar i Sverige.

”Skurups Elverk, som har en hög teknisk kunskap och intresse, ser alla de möjligheterna till besparing som finns med att etablera LoRa-anslutna tjänster. Dom har redan uttalade områden som ska testas och implementeras och vi ska göra vad vi kan för att hjälpa Skurup att nå uppsatta mål”-Johanna Björnson, VD på Blink Services.

Skurups Elverk kommer att köra mindre tester fram till augusti för att sedan etablera kommersiella tjänster i höst 2019. Skurup är en liten kommun med bra topologi för LoRa, det kommer endast behövas ett fåtal basstationer för att få en bra täckning.

”Vi är glada och förväntansfulla över det kommande samarbetet i ett mer tillgängligt Skurup. Installationer kommer först att göras i vårt elnät, våra kontorslokaler och hos ett antal kommunala verksamheter för att testa olika sensorer och användningsområden.”-Stefan Möller, VD Skurups Elverk