Netmore har tecknat ett femårigt ramavtal med Akelius för Netmores koncept Connected Building och tar samtidigt in en första order på uppkoppling av smarta mätare.

 

Rickard Carlsson, chef på IT-Operations på Akelius förklarar varför valet av IoT-partner föll på Netmore:

Netmores plattform kombinerar operatörstjänster med klassisk IT och IoT på ett sätt som accelererar arbetet jämfört med om vi skulle göra det själva. Vi kan kombinera befintlig och modern fastighetsteknik i samma flexibla plattform.För oss är det viktigt att vi har full kontroll, vi äger vår egen data och säkerheten är god.

Målet med samarbetet är en storskalig utrullning av Netmores koncept Connected Building med fokus på fastighetsteknik som ett led i att digitalisera och effektivisera Akelius fastighetspark. Samtidigt möjliggörs nya intäktsströmmar i form av digitala tjänster till de boende.

 

”Att få förtroendet från en så stor aktör som Akelius är naturligtvis väldigt hedrande. Det visar att den lösning vi erbjuder ger fastighetsägare stort värde i form av effektiv fastighetsstyrning. Akelius har mer än 2500 flerbostadshus i 7 länder som Netmore nu kommer leverera till.” – säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore och ansvarig för affären

”Det är en bekräftelse på Netmore Groups strategiska inriktning där IoT för fastigheter är ett primärt område. Det är med stor glädje och ödmjukhet som vi tar oss an att bygga och leverera Akelius framtida IoT användning i fastigheter. Affären förväntas under avtalsperioden få en signifikant betydelse. Med detta förtroende kommer Netmore fortsätta adressera fastighetsmarknaden med stort förtroende.” – säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB

Pressrelease