Netmore Group AB har överenskommit med Erik Hallberg att han ingår i Netmore Group AB som tillförordnad VD och Koncernchef. Rikard Slunga tillträder samtidigt som VD för dotterbolaget Netmore AB med oförändrade arbetsuppgifter. Hallberg är även nominerad av Netmore Groups valberedning till styrelsen i Netmore Group AB inför bolagsstämman den 9 maj. Thomas Plate som är CFO i Netmore Group AB fortsätter i och med detta sin uppgift som Group CFO i Netmore Group AB som därmed blir holdingbolag för hela koncernen.

Erik Hallberg var tidigare bl a styrelseordförande i Blink Services AB som förvärvades av Netmore Group AB vid årsskiftet 2018-19. Hallberg har deltagit aktivt i framtagande av den nya strategin för Netmore Group AB efter förvärven.

Hallberg påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 maj, men kommer att inträda successivt i verksamheten omgående.

Hallberg har en gedigen ledningsbakgrund i industriella roller såväl som i entreprenörsdrivna bolag inom Telekom, ICT och finansbolag samt innovationsdrivna utvecklingsbolag. Hallberg är aktiv i ett flertal styrelse- och styrelseordförandeuppdrag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com