Omnipoint AB lanserar objektigenkänning via video. Larmsystemet känner automatiskt av om en människa, ett djur eller ett fordon rör sig inom kamerans upptagningsområde.

Omnipoint AB (del av Netmore Group AB, First North Stockholm: NETM Butvecklar en av Sveriges ledande plattformar inom smart säkerhet för hem och företag, och tar nu nästa steg inom maskininlärning och artificiell intelligens. Plattformens videoanalysfunktionalitet kan nu i realtid särskilja rörelsebaserade avvikelser baserat på objekttyp från händelser som tillhör fastighets- eller husägarens ordinarie rutiner. Tjänsten finns tillgänglig för både privat- och företagskunder, och ingår just nu i Omnipoint Large.

Kort om videoanalys och objektigenkänning:

Omnipoints analysmotor är optimerad för att kunna tolka data från en rad olika sensorer och detektorer, med fokus på videomaterial från de kameror som monterats på egendomen. Plattformen tillhandahålls av amerikanska teknik- och säkerhetsföretaget Alarm.com, och har i dagsläget över fem miljoner användare världen över.

Omnipoint AB:s videoanalysalgoritm kan därmed addera ytterligare ett lager av säkerhet för ägare av hem och företag. Objektklassificering kombinerat med teknik som möjliggör för rörelseigenkänning medför att systemet på egen hand kan avgöra om människa, djur eller fordon rört sig inom videokamerans upptagningsområde. Kunderna kan därtill själva kontrollera och anpassa systemet genom att upprätta särskilda zoner där viss typ av aktivitet tillåts eller inte tillåts. Exempel på tillämpningsområden:

  • Fordon som kommer eller lämnar platsen: Systemet kan känna av när fordon parkerar utanför hemmet under dagtid, eller om ett fordon anländer eller lämnar platsen under nattetid.
  • Långvariga ovälkomna besök: Få notifikation i din telefon om någon dröjt kvar i närheten av din egendom, men larmar ej i samband med att paket eller post levereras till din dörr, givet att så inte önskas.
  • Husdjur: Få reda på om grannens hund eller katt besöker din tomt eller egendom, och kontrollera att dina egna husdjur inte bryter mot reglerna när ingen är hemma.
  • Smarta företaget: Företagare får information om när en leverans anländer, samtidigt som systemet inte reagerar på kunder som lämnar byggnaden.

Videoanalys är den senaste funktionen som särskiljer Omnipoints larmsystem från konkurrerande system och leverantörer. Utöver videoigenkänningen är systemet utrustat med Crash & Smash-skydd, vilket innebär att larmet fungerar även om någon åsamkat fysisk skada på centralenheten. Våra notifikationer och pushmeddelanden informerar användaren om när något oväntat eller misstänksamt sker, samtidigt som platstjänster aktiverar geografiska påminnelser om någon lämnat hem eller företag utan att aktivera larmsystemet.

Videoanalys med objektidentifiering ingår i Omnipoint Large för hem och företag.