Det här månadsbrevet beskriver verksamheten i Netmore och i de nya verksamheterna inom Netmore Group efter de genomförda förvärven under 2018-12 – 2019-01.

Den nytillkomna verksamheten för smarta hem och larm och som har varumärket Omnipointvisar god tillväxt, både i jämförelse med föregående år samma period och jämfört med december månad 2018 som var den bästa ditintills. En jämförelse visar också att kunderna köper mer per installation. Antal leads har ökat med över 30% jämfört med december som ju var en bra månad. Detta visar att online-marketing fungerar väl. Försäljningsavdelningen har förstärkts i slutet av januari för att ta vara på ökande antal leads. Förhandlingar har påbörjats med återförsäljare. Nya intressanta tjänster inom videoövervakning är under sluttest och skall lanseras inom kort.

Mycket har hänt även inom den nytillkomna verksamheten Blink Services. Flera framgångsrika event har hållits tillsammans med tjänsteleverantörer, bl a i Mittnät. Fyra nya kommuner har knutits till Blink Services. Den etablerade portalen har förstärkts och ytterligare insatser pågår för att stärka bolagets position. Bolagets tekniska ankare, Martin Edofsson har medverkat på Södertälje science week och på ett debattevent i Grebbestad, ”sju snillen”. Arbetet med förberedelser inför Smart City Connection, Mjärdevi Science Park i Linköping den 11-12 april pågår för fullt och det har bl a tillkommit två nya talare har till programmet under perioden, Ståle Pettersen, VP på Semtech och Jakob Algulin, CDO på Linköpings kommun.

Även i Netmorehänder det mycket och på många fronter. Ett fokuserat område är IoT-lösningar för fastighetsägare. Det är många fastighetsägare med många fastigheter som försöker etablera kontroll-center att jämföra med kraftbolagens liknande stora övervakningscentraler för att få kontroll på sina fastigheter. För att spara energi, upptäcka läckage, reducera risker etc. Netmore har etablerat en pilotanläggning för en större internationell fastighetsägare. Utöver Netmores kompetens på området kan vi också erbjuda vad man brukar kalla Cyber Security med krypterad kommunikation utanför Internet på VPN som bygger på att Netmore är sin egen nätoperatör.

Netmores nät används redan i Falu kommun tillsammans med Tunstall för säker överföring av trygghetslarm och ytterligare sådana installationer är nu aktuella för äldreboenden. Inom Vinnova-prjekten skall nu tre fastigheter utrustas med Netmores nät liksom två-tre lokala nät i glesbygd som saknar täckning, bl a ett byanät i Vilhelmina.

Ett flertal affärer är under diskussion via Netmores återförsäljare, bl a för ersättning av DECT-system. En ny återförsäljare har tillkommit, SME Solution i Malmö. Avtal med Engra (inom RingUp-kedjan) blev likaså klart i januari. Netmore kan sedan januari erbjuda finansieringslösningar för produkter och tjänster via bolaget 3 Step IT.

Inom New Dealhar arbetet inletts med att definiera en produktportfölj för SME-marknaden med utgångspunkt i Netmore Groups produktportföljer.

För Netmore Groupsom helhet har förvärven av Omnipoint, Blink Services och New Deal fullföljts genom att aktiebytet genomförts den 29 januari.

Kapitalanskaffningsprocessen för gruppen har också inletts.

Netmore Group AB

Rolf Norberg, +46705937489

Styrelseordförande

RolfN49@gmail.com

letter-cob-feb