Netmore Groups valberedning inför stämman i maj 2019 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Arnfinn Röste. Vidare ingår Johan Jobér som näst störste ägare jämte Mats Ragnarsson som representant för de mindre aktieägarna samt Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Ett första möte hölls den 11 december och valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman, som planeras till den 9 maj 2019