Netmore Group AB har avtalat om förvärv av tre bolag som tillsammans förstärker Netmore Group som framtida operatör med fokus på lokala nät (mobilt och WiFi), IoT (Internet of Things), LoRa-nät (Long Range Low Power) och säkra trådlösa larminstallationer

 

Netmore Group AB förvärvar Blink Services ABmed etablerade LoRa-nät i 30 kommuner i Sverige, Omnipoint ABmed en stark portfölj av produkter och lösningar för trådlösa larm och smarta hem, smarta byggnader och företag samt Grundbulten 27128 AB(unä till New Deal AB), ett företag inriktat på kompletta lösningar för små och medelstora företag och kontor baserade på Netmore Groups samlade produktutbud.

 

Netmore Group AB betalar för 100% av aktierna i respektive bolag genom riktad emission av aktier i Netmore Group AB, förutsatt godkännande av den extra bolagsstämma som styrelsen kommer att utlysas till den 25 januari 2019. Kallelse meddelas inom kort. Övertagande av Omnipoint AB förutsätter godkännande av Netmore Group AB som ny ägare från en av bolagets större leverantörer. Detta väntas under de närmaste dagarna

Den trådlösa trafiken ökar konstant gällande tal, data, korta meddelanden, övervakningssignaler, styrning, och det som kanske är mest omtalat, förarlösa fordon. Inom alla dessa områden krävs fungerande och tillförlitlig kommunikation. Ny teknik som 5G, LoRa, Carrier Grade WiFi och lokala basstationer på fria frekvensband. Dessa tekniker är nödvändiga för att klara kapacitet och höga krav på tillförlitlighet redan idag och än mer i framtiden. Genom dessa förvärv står Netmore Group nu väl rustade som framtidens operatör med teknik, produkter och en kraftigt förstärkt säljorganisation.

 

Netmore Group AB har även en unik position som operatör med möjlighet att tillfredsställa företags och myndigheters krav på högsäkra individuella nät för såväl tal som data, avskilda från övrig trafik på Internet (Cyber Security). Vidare har Bolaget en unik plattform för integration av olika IT-system där de trådlösa applikationerna enkelt och effektivt kan integreras med organisationens övriga IT-miljö.

 

Netmore Group AB står därmed för SMARTARE lösningar som höjer prestanda för trådlös kommunikation lokalt och där det behövs, samtidigt som kostnaderna blir lägre och energiförbrukningen sjunker. Netmore Group AB erbjuder SMARTARE lösningar!

Pressrelease 2018-12-21