Netmore får uppdraget att utveckla säkerhet och larmfunktion genom nyttjande av Tarifflex patentsökta abstraktionslager och det lokala kommunikationsnätet och positionering. Bland annat skall SMS-information kunna skickas till personal och besökare i anläggningarna vid larm. 

Tekniken från dotterbolaget Tarifflex möjliggör nya funktioner genom integration av informationskällor och IT-system.