Det här månadsbrevet beskriver de pågående Vinnova/RISE projekten som Netmore deltar i.

Det första projektet heter “Bättre trådlös täckning inomhus” och är egentligen en fortsättning av tidigare projekt och som nu pågår med del 3 som studerar trådlösa fastighetsnät med koppling till affärsmodellen för fastighetsägare. De företag som deltar i projektet förutom Netmore är, RISE, SABO, Hyresgästföreningen, JM, Atella, Varbergs bostad, Förbo, Stockholm Kooperativa Bostadsförening, Ericsson och nWise.


Energieffektivt flerbostadshus

Dålig inomhustäckning har kommit att bli ett allt större problem i samhället då vi idag bygger energieffektiva hus som stänger ute radiosignaler från mobilnäten. Ofta ser man idag boende och nyttjare av dessa hus som har fönster och dörrar öppna för att släppa in radiosignaler för att kunna ringa inomhus. Samtidigt släpper man ut värmen och förstör naturligtvis alla ambitioner om att vara energieffektiv. Tidigare projektfaser i RISE har visat att de trådlösa fastighetsnäten som Netmore säljer är den enda lösningen som fungerar för att få en riktigt bra fungerande lösning i energieffektiva hus. Det krävs nämligen att radioantenner placeras inomhus och närmare användaren för att säkerställa täckning och kvalité. I projektets del 3 som nu pågår kommer fokus att vara kritiska och krävande tjänster som röstsamtal, nödsamtal, eHälsa, vård-i-hemmet och omsorg när de används i ett bra trådlöst nät. Sedan kommer projektet även att studera affärsmodellen för en fastighet kopplad till att inkludera ett trådlöst fastighetsnät som en del av fastigheten, precis som man gör med t.ex. värme, ventilation, access, mm. Netmore levererar de tekniska lösningarna till projektet.

Det andra Vinnova/RISE projektet heter “Full täckning” och studerar och implementerar olika tekniska lösningar för att säkerställa bättre kommunikation i Sveriges landsbygd. Netmore deltar i projektet och levererar tekniska lösningar. Ett spännande exempel är byn Siksjönäs som ligger norr om Vilhelmina i Västerbotten. Byn har dålig eller ingen mobiltäckning men man har idag bredband via en radiolänk. För att säkerställa bra mobiltäckning installerar Netmore ett lokalt mobilnät som ansluts till bredbandsförbindelsen (via radiolänk). Med den lösningen kommer byn till slut att få perfekt mobiltäckning.


Masten med radiolänk som ger byn bredband och som används för att koppla upp Netmore’s lokala mobilnät.

Det här visar på ännu ett användningsområde för lokala mobilnät där t.ex. en byaförening som har dålig täckning kan gå ihop och bygga sitt eget nät med bra mobiltäckning. De företag och organisationer som deltar i projektet förutom Netmore är, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Region Norrbotten, LRF, Visita, Akademi Norr, Ericsson, Swedish Laplan Visitors Board, Iteam, Arctos Labs, Lennox, Lunds Universitet och Luleå Tekniska Universitet.

För oss på Netmore är dessa projekt värdefulla då vi på ett effektivt sätt kan marknadsföra och demonstrera våra tjänster och trådlösa nät till både företag och andra organisationer.

Med vänlig hälsning

Rikard Slunga 
VD

Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se