Netmore Group AB (publ) har tecknat återförsäljaravtal med M2Mbutiken.se avseende försäljning av M2M-sim kort. Netmores roll som nätneutral operatör är unik på den svenska marknaden och kompletterar därför väl M2Mbutikens utbud av abonnemang och därmed möjligheterna att möta den kraftigt ökade efterfrågan inom IoT-lösningar.

”Vi tycker givetvis att det är kul att utöka vårt återförsäljarnät med ytterligare en stark partner inom IoT, Internet of Things. Det har tidigare saknats en telekomoperatör som kan ta sig an både de mest krävande IoT-projekten samt de små- och medelstora företagen – som också har ett stort behov av IoT-lösningar med uppkoppling av sina produkter. Våra M2M-sim är början till en mycket förenklad vardag för dessa företag och M2Mbutiken ser spännande möjligheter med att sälja våra tjänster, säger Edward Rassmus, försäljningschef på Netmore.”