Under den senaste månaden har vi genomfört utbildning av RingUp-kedjans butiker vid tre olika tillfällen och de första potentiella kunderna bearbetas nu i samarbete med olika butiker runt om i Sverige.

Inom vår direktförsäljning fortsätter offertarbetet och förhandlingar med större företag och offentliga organisationer.

I oktober beställde Bonava ett lokalt datanät till en av deras fastigheter i Norra Djurgårdsstaden. Fastigheten kommer att utrustas med det professionella Netmore WiFi och ge hela fastigheten bra och robust Wifi-täckning.

Inom Vinnova-projekten kommer de första installationerna att starta de kommande veckorna och mer detaljerad information kring dessa planeras i kommande månadsbrev.

Den Kinesiska patentmyndigheten meddelade att bolaget har fått Tarifflex patenterat i Kina. Sedan tidigare har vi US Patent och i Europa är patentansökan pågående och just nu pending.

Inom IoT, Internet of Things, och m2m är det stort intresse och ett flertal bolag har begärt offerter och förhandlingar pågår för att nå kontrakt. Framför allt är det Netmore’s unika m2m SIM-kort som efterfrågas.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD