Återförsäljaravtalet med RingUp-kedjan blev färdigt i slutet av augusti. RingUp-kedjan har 60 butiker runt om i landet och är starka inom SME-segmentet. Detta gör att vi nu effektivt kommer att kunna nå ut till både SME-kunder via RingUp-kedjan och till storkunder och offentliga organisationer genom vårt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC. Arbetet med att etablera säljprocessen för RingUp-butikerna pågår för fullt samt utbildning i våra produkter.

Utöver ovan nämnda återförsäljare har vi också tecknat återförsäljaravtal med dels GroupTalk som kommer att inkludera våra SIM-kort i deras produkt för kommradio, Push-To -Talk, och säkerhetsbolaget Siqure som behöver lokala nät för att kunna erbjuda kunderna en bra och säker lösning.

Inom projektleveranser har system levererats till Norrvatten samt leveranser av Netmore Connect till ett antal SME-kunder.

Inom direktförsäljning är det ett stort antal offerter ute och dessa följs upp med kundmöten. Nyligen hade vi ett kundmöte med ett stort svenskt industribolag som bjöd in oss att offerera ett lokalt mobilnät till en av deras anläggningar. Företaget har planer på att nyttja lokala mobilnät i samtliga anläggningar som man har men avser först att testa systemet i en av sina anläggningar.

Arbetet inom Vinnova-projekten har också kommit igång och Netmore kommer att erbjuda lokala nätlösningar i projektet. Vid kundmöten i projektet har nya viktiga kontakter tagits som har lett till nya affärsmöjligheter.

Nu när flera viktiga distributions- och försäljningskanaler är på plats ser jag positivt på att bolaget kommer att öka sin försäljning.
Med vänlig hälsning

Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se