Electra Sweden AB kommer att börja sälja Netmore’s produkter och tjänster. Initialt kommer Ringup kedjan att vara aktiva men även bolagets andra varumärken kan bli aktuella. Ringup kedjan har 60 butiker runt om i Sverige.

”Jag är mycket glad att få inkludera Netmore’s inomhuslösningar och mobila tjänster i vår verksamhet då vi ser en ökande efterfrågan i marknaden för den här typen av lösningar, säger Michael Rosvall Produktchef på Electra.”

”Säljsamarbetet med Electra och Ringup kedjan passar oss mycket bra då bolaget har en mycket stark marknadsposition inom ett flertal företagssegment som alla har ett växande behov av Netmore’s lösningar och som vi också vill nå ut till, säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB.”