Jag hoppas att ni alla har haft en skön och avkopplande semester.

Under sommaren har bolaget arbetat med emissioner som tillför Bolaget ca 11,6 MSEK (före emissionskostnader och kvittningar) och är en del av den plan som tidigare har lagts fram för att nå nödvändig tillväxt och break-even under första halvåret 2019.

Netmore arbetar vidare med erbjudanden och offerter till potentiella kunder samt utökning av vårt återförsäljarnätverk. Vi har slutfört avtalet med IP-Only/DGC om strategiskt försäljningssamarbete där IP-Only/DGC inkluderar Netmores produkter och tjänster till sina kunder. IP-Only/DGC har en stark ställning inom segmentet storkunder och offentliga organisationer. Vi för även diskussioner med ytterligare ÅF-partners för att stärka vår försäljning inom SME segmenten.

I juli 2018 fick vi det positiva beskedet från kinesiska patentverket att de kommer att godkänna vår patentansökan för Tarriflex, bolagets unika lösning för effektivare IT-integration.
Strax före semesterperioden utsågs Netmore till en av vinnarna i Post & Telestyrelsens (PTS) innovationstävling för utveckling av en virtuell telefonist och receptionist. Vi planerar att inkludera den nya produkten i Netmore Connect för att ge våra kunder ytterligare mervärde.

Jag ser fram emot höstens spännande arbete för att generera ökad tillväxt i Netmore.

Med vänlig hälsning
Rikard Slunga
VD

För mer information kontakta:
Rikard Slunga
VD
Netmore Group AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se