Netmore Group AB (publ) lanserar Netmore Connecttillsammans med nya tjänstepaketeringen. Netmore Connectär den första kompletta företagslösningen som ger alla typer av företag garanterad mobiltäckning som kunden själv kan påverka, företagsväxel och mobilabonnemang. Netmore Connect startpaket inkluderar 5 abonnemang, företagsväxel och även Netmore mobil accesspunkt för anslutning till Netmores nät. Konceptet bygger på en modulär paketering där kunden själv kan skala upp och bygga ut sin täckning och kapacitet, med tillhörande mobilabonnemang som alla fungerar både i 3’s och i Netmores nät.

”Med Netmore Connectkan vi erbjuda alla typer av företag en helhetslösning och där kunden själv kan påverka sin mobiltäckning så att den blir bra precis där man behöver den. Detta är en ny unik och flexibel produkt i den svenska mobilmarknaden säger Rikard Slunga VD på Netmore Group AB”