Under den senaste månaden har bolaget bland annat presenterat Q1-rapporten den 2 maj 2018. Samma dag presenterade jag även Netmore vid Aktiespararnas småbolagsdag som hölls vid Operaterassen. Ni kan se presentation via följande länk https://youtu.be/ZrwymNGivpQ

Dagen efter, den 3 maj 2018, höll bolaget sin årsstämma och träffade där aktieägare och en hel del intressanta men även kritiska synpunkter diskuterades bland annat om bolagets marknadskommunikation. Dessa synpunkter har jag tagit med mig och kommer att beakta dessa då vi vidareutvecklar våra tjänster. På stämman beslutades också att bolaget nu formellt byter namn till Netmore Group AB och registrering av det nya namnet vid Bolagsverket pågår. En ny ticker på Nasdaq First North kommer också att förberedas och mer information kring detta kommer att skickas ut som en pressrelease inför själva namnbytet.

Bolaget planerar även för en kommande företrädesemission som kommer att användas i huvudsak till marknad & försäljningsaktiviteter och den ger oss en ökad uthållighet för att öka försäljningsnivåerna. Beslut om företrädesemission kommer att ske vid en extra bolagsstämma som är annonserad till 23 maj 2018.

En positiv nyhet kom den 25 april 2018 när Vinnova beviljade anslag för två projekt där Netmore deltar och leder det tekniska arbetet. Totalt belopp som beviljades är 5,6 MSEK.

Det första projektet avser att ta fram en massproducerbar praxis för trådlösa fastighetsnät i lägenheter med bl.a. allmännyttans organisation SABO, Stockholms kooperativa bostadsförening, JM, Ericsson m fl. Utmaningarna i flerbostadshus och lägenheter är att mycket stora datamängder och kapacitet behövs samtidigt och dessutom skall man kunna ha en stabil och robust kommunikation som alltid klarar övriga samtal som t.ex. livsviktiga samtal till 112. Det är också allt fler enheter som fastighetsägaren och de boende behöver koppla upp, och då kan inte varje leverantör bygga sitt eget nät i fastigheten. Dels blir det för dyrt, men värre är att de radiomässigt kommer att störa varandra. Därför ser vi att en allt större enighet håller på att växa fram inom branschen att Netmores lösning med trådlösa fastighetsnät (lokala nät) som klarar “alla” tillämpningar är lösningen på den trådlösa kommunikationen. Vi tror även att det kommer att vara en rimlig förväntansnivå när man köper eller hyr lägenhet att det ska gå att surfa och ringa trådlöst med god kvalitet och i hela lägenheten (Ref. Jordabalkens rätt för hyresgäster att få på orten allmänt tillgänglig standard). Och det är förstås rimligt att det ska vara både billigare och bättre mobiltäckning och bredband i lägenheter än i villor. Idag är det ofta tvärt om eftersom lägenheterna inte är utrustade på rätt sätt för att stödja trådlös kommunikation. Det går att visa att för en mindre tilläggsinvestering förbättras oftast ekonomin både för fastighetsägaren och de boende samtidigt som alla täckningsproblem löses med Netmore’s lösning. De totala kostnaderna för digitala tjänster för de boende kan minska med upp till 50% även efter att fastighetsägaren tagit ut ersättning och vinst för tilläggsinvesteringen. Så genom detta projekt hoppas vi nå ut till den bredare lägenhetsmarknaden när konceptet på sikt kommer att ersätta dagens modell som endast stödjer fast bredband till mediacentralen i lägenheten och som inte räcker till när alla enheter är trådlösa. 

Det andra projektet adresserar glesbygdens allt större behov av trådlös uppkoppling. Efter många år av fiberutbyggnad börjar bredbandstillgången i tätorter att bli allt bättre över hela landet. Men behovet av uppkoppling slutar inte där fibern slutar. Idag behöver fordon, maskiner, kameror och allt kopplas upp. Framtidens bilar kommer knappast att kunna köras/dirigeras utan uppkoppling. Näringsidkare inom lantbruk, industri, turism, restauranger, bensinmackar mm. behöver både för egen och besökares del god uppkoppling. Det går knappast att driva en verksamhet om alla enheter slutar att fungera när man lämnar de större vägarna eller centralorterna. Den goda nyheten är att ett liknande koncept som lägenhetslösningarna fungerar även för “rural hotspots” eller “rural umbrella cells”. Dessa kan då byggas av t ex markägaren, näringsidkaren eller kommunen dels för att tillgodose sina egna behov, men även vara öppna för besökare och andra som behöver uppkoppling. Övriga projektpartners i detta projekt är LRF, Visita, region Norrbotten och, Västerbotten, Akademi Norr, Lunds och Luleå Universitet m fl.

Det är naturligtvis mycket glädjande för oss att Netmore får förtroendet att visa vår spjutspetskompetens och leda det tekniska arbetet för heterogena nät som fungerar dels i flerbostadshus som är hotspots men även i glesbygd där lokala nät nu kan börja användas överallt där fiber finns tillgängligt.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se