• Flera nya ÅF-kanaler etablerade
 • Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Första kvartalet 2018

 • Flera utökningsorder till bolagets två största kunder (Norrvatten och Käppalaförbundet) understryker återigen kundnytta och kundnöjdhet.
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät.
 • 10 nya återförsäljarkanaler etablerade
 • Slutförhandling kring strategiskt ÅF-samarbete
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr (3,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,9 Mkr (-2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 Mkr (-3,8)

 

Efter kvartalets utgång

 • Netmores CTO Johan Jobér var föredragshållare på mycket uppskattat 5G-forum organiserat av PTS.
 • Förhandling med intressenter avseende försäljning av bolagets danska mobiltelefoni- licens
 • Netmore har beviljats Vinnova-bidrag om ca 6 Mkr till 2 projekt avseende lägenhets- och glesbyggdstäckning

Se länk till fullständig rapport i pdf-format

Q1 rapport 2018