Netmores CTO, Johan Jobér var en av föredragshållarna på PTS 5G-forum på Hilton Stockholm. 

Syftet med konferensen var att diskutera utvecklingen och utbyggnaden av 5G-nät i Sverige och den förändring som kommer att ske på marknaden för elektronisk kommunikation och framtida affärsmodeller.

Omkring 100 personer deltog i konferensen med representanter från både regering, myndigheter och näringsliv (Ericsson, Volvo och Facebook – som även var talare). Bland övriga talare fanns också Netmore, Bahnhof, Teracom och PTS.

Ett diskussionsforum hölls efter föredragen där samtliga deltagare fick möjlighet att ge sin syn på hur man bäst får 5G att bli en kraft som gynnar samhällsutvecklingen.

De flesta deltagarna var överens om att 5G kommer att skapa nya ekosystem där lokala mobil- och datanät kommer spela en framträdande roll. Man tyckte samtidigt att det är väldigt viktigt att PTS ger näring åt detta genom att skapa fler licensfria frekvensband, på samma sätt som WiFi, Dect, bluetooth hittills skapat en flora av smarta lösningar, men där dagens tillgängliga spektrum är en flaskhals.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Netmores affärsidé att skapa och driva lokala nät är första steget in i 5G – med filosofin att hålla så mycket som möjligt lokalt för att undvika onödiga omvägar via centrala nätverk. Detta gynnar både nät-säkerhet, svarstider och ekonomin för de som väljer lokala nät före de publika näten.