Jag inleder det här månadsbrevet med att hälsa Khaldoon Sahar varmt välkommen till Netmore och vår försäljningsavdelning. Khaldoon började vid Netmore den 1 mars och han har stor säljerfarenhet från Telia där han bland annat varit ansvarig för KAM-team och kundunika telefonilösningar inom företagsmarknaden. Khaldoon är med sin säljerfarenhet och kunskaper inom B2B-marknaden en viktig medarbetare som jag är glad att vi har kunnat rekrytera.


Khaldoon Sahar

Khaldoon Sahar kommenterar, ”Netmore ligger i framkant med lösningar för inomhustäckning på en marknad som har ett stort behov och som kommer att fortsätta växa nu när 5G-teknologin snart introduceras. Behovet av bra inomhustäckning bara ökar. Jag är mycket glad att få vara med om att bygga upp affärerna och försäljningen av lokala mobilnät.”  

Bolaget arbetar med att öka takten i försäljningen och det pågår en stor mängd aktiviteter för att uppnå detta.

Ett exempel är aktiviteten mötesbokningar inom direktförsäljning. För detta har Netmore engagerat bolaget Talkwise i Malmö för uppringande mötesbokningar. Aktiviteten i försäljningsprocessen håller på att trimmas in avseende de kriterier vi använder för att välja ut bolag som kontaktas men så här långt har verksamheten fokuserat på större bolag och resulterat i ett antal intressanta möten med bolag och organisationer som leder vidare mot offerter och slutligen order. Nedan beskriver jag några exempel som mötesbokningarna har genererat;

  • En stor industrikoncern i södra Småland som har en rad problem med både mobiltäckning och data. Som de flesta andra hade kunden försökt att med hjälp av en repeateranläggning förstärka signalen i sina lokaler utifrån men på grund av redan dålig kapacitet i de publika näten hade kunden fått stänga ner sin repeateranläggning efter att en av de stora operatörerna hade påpekat att den sänkte deras täckning på orten. ”Lösningen” på detta hade då varit ett försökt med Skype Business som inte heller hade fungerat bra då både mobiliteten i lokalerna var begränsad pga problematiken med att röra sig mellan WiFi-accesspunkter och bibehålla samtal, och integreringen mot företagets växel. Vidare var dect-systemet gammalt och bristfälligt. Även datauppkopplingen med WiFi för truckar var en utmaning då man emellanåt kör utanför lagerlokaler och mellan sina egna byggnader varpå man tappar anslutning. Vårt lösningsförslag är givetvis ett lokalt mobilnät. Ett gemensamt system som löser alla ovan nämnda problem. Data för driftkritiska terminaler (truckar/handscanners osv) över mobilnätet och samtal internt såväl som externt via det egna mobilnätet fullt integrerat mot företagets telefonväxel. De anställda som behöver röra sig utanför lokalerna har sim-kort som även fungerar i de publika näten vilket då ersätter deras vanliga mobilabonnemang. Fördelen för kunden blir enorm. Billigare, bättre täckning och mer kontroll.
  • Ett stort företag inom detaljhandel med butiker och logistikanläggningar runt om i Sverige. Netmore kommer att träffa bolaget de närmaste veckorna men kunden beskriver sina problem som består av dålig täckning, störningar, brist på kapacitet mm.
  • En stor industri i Sundsvall som har stora utmaningar med utomhus WiFi i en logistikmiljö med höga krav på mobilitet. Netmores förslag till lösning är ett lokalt 4G mobilnät för data som ger en säker och robust kommunikation i en industriellmiljö.
  • I början av mars månad fick Netmore order på ett lokalt nät för data (WiFi-nät) från Akademikerförbundet SSR till deras 5-vånings kontorshus på Kungsholmen i Stockholm. Leverans av nätet har påbörjats och beräknas bli färdigt de kommande veckorna.

Uppbyggnaden av vårt återförsäljarnät fortsätter också och ger oss allt fler affärer även om dessa för närvarande är mindre beställningar, t.ex. repeaterlösningar och mindre lokala nät. Därför jobbar vi med att besöka och bearbeta valda återförsäljare med utbildning och motivera våra partners att fokusera försäljningen till lokala mobilnät. Det pågår även förhandlingar med en del större kedjor som vi hoppas att ha avtal med de närmaste veckorna.

De senaste månaderna har vi markant ökat antal offerter som bolaget skickar ut och vi förväntar oss att se en positiv och stadig ökning av order som resultat av de olika åtgärder som genomförs inom försäljningsavdelningen.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 30 08
edward.rassmus@netmore.se