Det här numret av månadsbrevet berättar om våra marknadsaktiviteter med mässor och utställningar.

Under hösten utarbetade vår nya säljchef, Edward Rassmus, en säljplan som är koordinerad med en marknadsföringsplan där en del är mässor och utställningar. De två första mässorna som Netmore har deltagit i är dels BRF-mässan, som gick av stapeln 17–18 november 2017, som är riktad till fastighetsbranschen och flerbostadshus samt mässan Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa, 23–24 januari i år, som är riktad till vårdsektorn. Båda mässorna riktar sig till kunder inom två viktiga marknadssegment där vi levererar en stor kundnytta. Bolaget fick bra möjlighet att presentera oss och fick en mängd kontakter med potentiella kunder som kontaktas och bearbetas nu efter mässorna.

BRF-mässan

Vi presenterade våra produkter och lösningar för fastighetsbolag och BRF-marknaden. Mest intresse visade besökare för vårt nya avancerade trådlösa fastighetsnät som med olika moduler ger en BRF exakt de som man behöver. Lösning för dålig mobiltäckning kan flexibelt byggas för en operatör, flera operatörer eller med ett lokalt mobilnät från Netmore. För data används WiFi-nät som byggs med bra radioplanering för hela fastigheten så att systemet klarar alla boende och alla användningsområden som de har, t.ex. 4K TV-streaming, skrivare, SONOS-ljudanläggning och mycket annat. Ett flerbostadshus är en utmanande miljö med mycket höga krav på kapacitet och god täckning som ställer höga krav som vi på Netmore kan leverera. Några ytterligare exempel på unika WiFi-funktioner som vi visade,

  • Boende får access till sitt lägenhetsnät i hela bygganden, t.ex. i tvättstugan eller andra allmänna utrymmen.
  • Fastighetsskötare ges en särskild access till fastighetsnätet och internet.
  • Gäster erbjuds ett särskilt gästkonto.
  • Systemet klarar mycket hög kapacitet tack vare avancerade WiFi-produkter från Ericsson och Netmore radioplanering och detta ger täckning överallt och med kapacitet för t.ex. flera samtidiga 4K TV streams.
  • Det trådlösa fastighetsnätet kan som tillval erbjudas med porttelefonfunktion som använder Netmore WiFi-calling-app som har en särskild funktion för att bli uppringd från porttelefonen och att kunna öppna dörren för t.ex. en gäst.

Ett flertal kontakter knöts på mässan och flera offerter har lämnats. Vi har dock noterat att det är en lång försäljningsprocess inom det här marknadssegmentet med långa beslutsprocesser vilket gör att en viss grad av uthållighet krävs. Intresset för trådlöst fastighetsnät på mässan var stort och det var ett bra tillfälle att marknadsföra våra produkter och lösningar.

Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa

Inom vårdsektorn, och då framförallt äldrevård och primärvård lämpar sig ett lokalt mobilnät synnerligen väl. I Holland har konceptet med eget mobilnät framgångsrikt implementerats på flertalet sjukhus, bland annat Utrecht universitetssjukhus med drygt 1 000 sängplatser och över 11 000 anställda. Optimal mobilitet, garanterad täckning, garanterad kapacitet, roaming utanför sjukhusets egna nät, standardterminaler och större app utbud och standard användarbeteende är några av fördelarna jämfört med Dect eller annan ip-baserad teknik. Larm kopplas med fördel till sms för optimal pålitlighet. Samma gäller för äldreboenden där vi i Sverige ser ett ständigt nybyggande av boende som med den Svenska byggnormen alla drabbas av dålig inomhustäckning pga. energisparglas och prefab material. Larmtjänster för denna typ av verksamhet är perfekt att koppla till ett lokalt GSM-nät istället för WiFi där personalen dessutom kan ringa med samma nät. Samtliga av dessa fördelar presenterades för mässans besökare och vi bearbetar leads samt offerter.

För mer information kontakta:

Rikard Slunga
VD
Netmore
north net connect AB (publ)
Telefon: +46 73 172 30 02
rikard.slunga@netmore.se

eller

Edward Rassmus
Försäljningschef
Netmore
Telefon : +46 73 172 3008
edward.rassmus@netmore.se