• Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens
 • Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB
 • Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning.
 • Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna.
 • Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

Fjärde kvartalet 2017

 • Flertalet nya order och utökningsorder inom industrisegmentet understryker kundnyttan och visar på stor kundnöjdhet.
 • Fortsatt leverans av mobilabonnemang till kunder med lokalt mobilnät.
 • Fokus på att etablera återförsäljarkanaler och strategiska samarbeten
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,4 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 1,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,8 Mkr (-1,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (-4,7)

 12 månader 2017

 • Intäkterna ökade med 92 % under 2017 jämfört med 2016*
 • Under Q2-Q3 genomförde bolaget en IPO.
 • Edward Rassmus påbörjade sin anställning som säljchef under Q3.
 • Ökade säljresurser och tydligare säljfokus har lett till en betydande ökning av kundkontakter, ”leads” och offerter
 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,0 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,2 Mkr

Efter kvartalets utgång

 • Lansering av nytt varumärke, netmore.
 • Kommersiell lansering av nya mobilabonnemang anpassade för att även fungera med lokala mobilnät.

 

*jämförelsen avser moderbolagets försäljning 2016 och 2017, då koncernen bildades 20160430

Se länk till fullständig rapport i pdf-format:

Bokslutskommunike 2017 – Netmore (north net connect AB (publ.))