North net connect byter idag varumärke till Netmore och kommer fortsättningsvis bedriva försäljning och operativ verksamhet under namnet Netmore. Den nya logotypen visas nedan:

Bolaget lanserar också mobilabonnemang som är anpassade för att fungera i olika nät och ge kunden bästa möjliga täckning och kvalitet. Till exempel kan kunder som köper lokalt mobilnät med egen basstation för att få garanterad täckning, sänka sina telefonikostnaden radikalt med Netmore’s nya abonnemang. Abonnemang och SIM-kort för IoT (Internet of Things) lanseras tillsammans med lokalt mobilnät, vilket behövs i fastigheter, bostäder och industrilokaler, för att säkerställa täckning till internet – oavsett placering.

I samband med lanseringen av nya varumärket Netmore har vi även skapat en ny hemsida.

”Med vårt nya namn och varumärke får vi bättre anknytning till vår verksamhet och produktportfölj. Vi blir även tydligare i kommunikationen med våra kunder och marknaden.” säger Rikard Slunga, VD north net connet AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@netmore.se

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem numera under varumärket Netmore. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 klockan 08:30 (CET).