Tredje kvartalet 2017
• Viktiga nyrekryteringar av Försäljningschef och fast anställd CFO
• Ökat fokus på våra affärer och försäljningskanaler
• Bolaget börsintroducerat på First North i mitten av juli
• Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.
• Framgångsrik leverans av flera projekt under kvartalet
• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 0,7 Mkr
• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,6 Mkr (-2,3)
• Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 Mkr (-3,0) 9 månader 2017
• Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr
• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr Efter kvartalets utgång
• Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017
• En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar 

9 månader 2017
• Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr
• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr

Efter kvartalets utgång
• Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017
• En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar.

Läs rapporten i sin helhet här

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.