Thomas Plate har mer än 20 års erfarenhet från olika roller som Buiness Controller och CFO inom Telecom och IT bolag, bland annat Telenor, TDC och Assidomän.Thomas Plate tillträder sin tjänst som CFO den 17 oktober 2017.

“Jag är glad att vi har lyckats rekrytera Thomas Plate som har en bred och djup erfarenhet som CFO och Business Controller och han kommer att ha en viktig funktion inom bolaget med att säkerställa verksamhetstyrningen och den finansiella planeringen” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 08:30 (CET).