RISE Acreo har bedrivit och slutfört ett projekt för hur man får bra mobiltäckning inomhus och har presenterat sin slutrapport “Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader“. Projektet har kommit fram till att det behövs trådlösa inomhusnät för att på ett bra sätt kunna säkerställa bra täckning med god kvalite inomhus i moderna energieffektiva hus. Deltagare i projektet har varit bland annat varit north net connect, Ericsson, JM, MKB, Stockholmshem, SKB, SABO och RISE Acreo.

Rapporten kan hämtas på länken www.acreo.se/mobiltackning