North net connect har rekryterat Edward Rassmus till Försäljningschef. Edward har en gedigen bakgrund inom försäljning och kommer senast från Telia med ansvar för utbyggnaden av fibernät på landsbygden.

Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Jag är mycket glad att vi har kunnat rekrytera Edward Rassmus till north net connect och med hans breda erfarenhet inom försäljning är det en viktig del i bolagets utveckling att nå ut till en bredare marknad med ökat kund- och försäljningsfokus.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@nor.net
Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.