North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från
telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström
tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

Bolagets tidigare CFO, Lars Solin, står till bolagets förfogande under en övergångsperiod.
 Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Vi är glada att vi kunnat rekrytera Joakim
Widström till bolaget och vårt team av kompetenta medarbetare. Joakim kommer med sin
bakgrund från telekom och finanssektorn förstärka vår ledningsgrupp och bolagets
verksamhetsstyrning. Samtidigt vill vi tacka Lars Solin för det arbete som utförts i samband med
nyemissionen och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@nor.net
Joakim Widström, CFO north net connect, +46 707 158 999, joakim.widstrom@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt,
mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av
kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och
ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och
support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser
främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden
eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.
G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.