Norrvatten har valt tarifflex som leverantör av IT integrationsplattform till vattenverket i Görväln. Systemet används för att integrera olika IT system på ett effektivt sätt och på det sättet reducera kostnader för IT integration, öka IT systemens flexibilitet samt korta projekttidplaner för integration.

Görvälnverket producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. När vi nu inför tarifflex plattform kommer vi att få en toppmodern IT integrationsmiljö som säkerställer funktion, kvalite, lägre kostnader och snabbare integration jämfört med traditionella metoder säger Conny Nylund, IT chef på Norrvatten.

Vi är mycket glada över att ha blivit valda till leverantör och få leverera vår moderna tarifflex IT integrationsplattform som ger Norrvatten ett modernt och flexibelt integrationssystem för deras olika IT system , säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
www.rewicom.se
08-240 410