Pressrelease

Norrvatten har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till vattenverket i Görväln.

Görvälnverket producerar och distribuerar dricksvatten till 14 kommuner norr om Stockholm. När vi nu installerar ny modern teknik för mobilnät och WiFi-nät kommer vi ytterligare att förbättra produktiviteten och kvaliten på dricksvattenproduktionen säger Conny Nylund, IT chef på Norrvatten.

Vi är mycket stolta över att ha blivit valda till leverantör och få leverera våra moderna lokala mobilnät som ger Norrvatten bästa täckning och prestanda för både tal och datakommunikation, säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Norrvatten är ett kommunalförbund som består av fjorton medlemskommuner i norra Stockholmsområdet. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
www.rewicom.se
08-240 410