Käppalaförbundet har valt Rewicom Scandinavia som leverantör av mobilnät och WiFi-nät till Käppalaverkets anläggning på Lidingö. ”Käppalaverket är ett högeffektivt modernt avloppsreningsverk och kommer nu att få en bra mobil- och WiFi-täckning i hela anläggningen. Rewicom Scandinavia valdes då de kan leverera den bästa mobil- och WiFi-teknologin för en industriell miljö” säger Conny Nylund, IT-ansvarig på Käppalaförbundet. ”Vi är naturligtvis mycket glada över att ha vunnit upphandlingen i hård konkurrens och kommer nu att leverera det modernaste mobilnät och WiFi-nät till Käppalaverket. Våra lokala nät garanterar täckning och driftsäker kommunikation för industriföretag ” säger Rikard Slunga, VD vid Rewicom Scandinavia.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD Rewicom Scandinavia AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@rewicom.se

Om Rewicom Scandinavia AB

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Rewicom Scandinavia AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm
www.rewicom.se
08-240 410