AstaZero, världens mest avancerade testbana använder Rewicoms kommunikationslösningar

Pressmeddelande, Stockholm, 8 september 2016

Rewicom har byggt den första industrilösningen med 4G (LTE) i Skandinavien. Bolaget förser nu AstaZero med ett 4G-nätverk som är specialbyggt för att hålla en hög säkerhetsnivå med en garanterad full täckning över ett område på två miljoner kvadratmeter.

AstaZeros trafiksäkerhetsanläggning i Borås är den första i sitt slag. Här testas avancerad fordonsteknik i realistiska trafikmiljöer. Bland annat finns här en nästan sex kilometer lång landsväg, gatljus, hållplatser, korsningar och en statsmiljö för att testa autentiska situationer med tät trafik, cyklister och gångtrafikanter. Det finns även ett höghastighetsområde och en flerfilig motorväg.

Många av testen genomförs helt förarlöst vilket ställer höga krav på säkerhet och att hela tiden kunna styra och kommunicera med fordonet från kontrollrum. Med hjälp av ett eget komplett 4G (LTE) nät med mjuk- och hårdvaror, basstationer och högpresterande antenner från Cellmax utefter banan optimeras kommunikation, säkerhet och prestanda för hela anläggningen. Det slutna nät som Rewicom levererat gör det möjligt att kontrollera och styra fordonen över hela testbanan. Nätet gör det även möjligt att utveckla ny teknik och framtida automatiserade system där fordon kan kommunicera med varandra för att undvika kollisioner och olyckor.

Leveransen är nyligen färdigställd och kommer inom kort tas i bruk av AstaZero och deras kunder inom fordonsindustrin som nyttjar anläggningen

AstaZero ägs av Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stöds även av AB Volvo, Volvo Car Corporation, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås Stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.

För ytterligare information kontakta

Johan Jobér, CTO+46 73 515 10 00 johan.jober@rewicom.se

Om Rewicom

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.