Kungsholmens Kontorshotell har nu bästa möjliga WiFi till sina hyresgäster, levererad av Rewicom.

Kungsholmens Kontorshotell har som affärsidé att erbjuda kontorslokaler som en tjänst där all service ingår, allt för att hyresgästerna istället skall kunna fokusera på deras kärnverksamhet. Det WiFi som tidigare fanns i drift saknade kapacitet att hantera alla de 50 företagen, parallellt med att kraven på tillgänglighet har tilltagit. Nu har ReWiCom ersatt det ostadiga nätet med modern och stabil ”Carrier-Grade” WiFi.

Kungsholmens Kontorshotell startades 2007 med ledorden, passion för service, trivsel och företagande. Att vara hyresgäst innebär enkelhet med all tänkbar service och kunderna som besöker företagen får ett proffsigt bemötande. Därtill ger också läget på Kungsholmen, intill Essingeleden närhet till Stockholm city såväl till resten av länet.

Det är dessvärre vanligt med ojämn och ostadigt WiFi vilket ofta beror på störningar från kringliggande accesspunkter som motverkar varandra. Därtill också att företagens IT-avdelningar som har bra kunskap om IT, dock oftast mindre kompetens på hur radiosignaler från WiFi beter sig. Att skaffa ett tillförlitligt och högpresterande WiFi är alltså en kombination av hård- och mjukvara tillsammans med en kompetent leverantör som kan både IT och radioteknik.

Med anledning av detta har Rewicom levererat ett carrier grade WiFi-system som säkerställer en stabil kommunikation över hela lokalen så alla hyresgäster på Kungsholmens kontorshotell kan kommunicera obehindrat. Samtliga accesspunkter arbetar som ett system, kopplat till ReWicom Optimizer där hårdvara och signaler kontinuerligt övervakas och optimeras för att alltid fungera optimalt. Leveransen är nyligen färdigställd och systemet är redan taget i bruk.

Malin Hübinette, Kungsholmens Kontorshotell, kommenterar: ”Att våra hyresgäster är nöjda och får det bästa WiFi marknaden har att erbjuda är jätteviktigt för oss. ReWiCom hjälpte även till och fick allt att fungera tillsammans med den befintliga it-strukturen för en smidig leverans”.

Rikard Slunga, VD på Rewicom, kommenterar: ”Vi är mycket nöjda få bidra till en gemensam lösning som fungerar för alla hyresgäster på Kungsholmens Kontorshotell, ett bevis på att samverkande WiFi-system är mycket bättre än flera små system som motverkar varandra”.

För ytterligare information kontakta

Rikard Slunga, VD
+46 735 272 486
rikard.slunga@rewicom.se

Malin Hübinette
+ 46 8 555 36 120
malin@kungsholmenskontorshotell.se

Om Rewicom

Rewicom marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.