Rewicom har tecknat avtal med Ericsson som leverantör av kärnnät och relaterade tjänster för att koppla samman Rewicoms kunders lokala trådlösa nät med nationella tele- och datanät.

“Vi har valt Ericsson på grund deras ledande kompetens inom mobil kommunikation, höga tillförlitlighet och produkter i världsklass för kärnnät, mobiltelefoni och WiFi. Detta för att våra kunder och partners ska kunna få framtidssäkra trådlösa nät med bästa möjliga kvalitet. Hos Ericsson har vi funnit de rätta lösningarna för att kunna koppla ihop de lokala näten med nationella och internationella nät.” säger Hans Rosander, VD på Rewicom Scandinavia AB.

“Det är roligt att Rewicom har hittat vår kompetens och väljer att uppdatera sina kärnnät för uppkoppling de olika trådlösa näten.” säger Erik Sjöberg, Head of Channel Business, Business Unit Radio på Ericsson.

Om Rewicom
Rewicom erbjuder högpresterande system för energieffektiv trådlös kommunikation i lokala nät. Erbjudandet baseras på kundanpassning av modern teknik och integrering av standardprodukter. Kunderna är företag, organisationer samt flerbostadshus som efterfrågar kostnadseffektiv inomhustäckning med högsta kvalitet och prestanda.

Om Ericsson
Ericsson är den drivande kraften i det uppkopplade samhället – och världsledande inom kommunikationsteknik och tjänster. Våra långsiktiga relationer med alla stora telekomoperatörer i världen möjliggör för människor, företag och samhälle att utveckla sin potential och skapa en mer hållbar framtid. Våra tjänster, mjukvara och infrastruktur – särskilt inom mobilitet, bredband och molnlösningar – möjliggör för telekomindustrin och andra sektorer att göra bättre affärer, öka effektiviteten, förbättra användarupplevelsen och ta vara på nya möjligheter.

Kontakt:
Erik Sjöberg +46 10 717 13 17
erik.b.sjoberg@ericsson.com
Head of Channel Business, Ericsson

Hans Rosander +46 (0) 73 901 72 08
hans.rosander@rewicom.se
VD, ReWiCom Scandinavia AB